Přejít na podrobné vyhledávání
Přejít na podrobné vyhledávání
Přejít na podrobné vyhledávání

Štrasburský soud: Česká republika dostatečně nevyšetřila chování policistů k podnapilé ženě

Evropský soud pro lidská práva v dnešním rozsudku Sládková proti České republice uzavřel, že vnitrostátní orgány dostatečně neprošetřily namítané urážky a ponižování ze strany policistů vůči stěžovatelce na policejní stanici a během jejího převozu. Štrasburský soud ale zároveň neshledal, že by s jistotou k takovému špatnému zacházení došlo.

Policisté stěžovatelku zadrželi kvůli hádce v restauraci. Kvůli podnapilosti a jejímu chování ji následně převezli na policejní stanici. Dle stěžovatelky ji policisté měli během zadržení urážet a ponižovat. Proto podala trestní oznámení policii i Generální inspekci bezpečnostních sborů (GIBS). Ty však neshledaly důvody k zahájení vyšetřování, což následně potvrdil i státní zástupce. Stěžovatelčinu ústavní stížnost Ústavní soud odmítl.

Štrasburský soud České republice vytkl, že policejní šetření se opíralo především o tvrzení samotných zakročujících policistů bez posouzení věrohodnosti tvrzení stěžovatelky a její verze událostí, nadto ji nijak nezapojili do prošetření incidentu. Z ničeho také nevyplynulo, že by se GIBS podílela na úkonech policejních orgánů, provedla posouzení jejich závěrů nebo zahájila vlastní šetření. Soud proto dospěl k procesnímu porušení článku 3 Úmluvy zakazujícího nelidské a ponižující zacházení.

K samotnému tvrzenému špatnému zacházení policisty se stěžovatelkou Soud uvedl, že z okolností nelze jednoznačně dovodit, že došlo k porušení článku 3 Úmluvy v jeho hmotněprávní části, a jeho porušení tedy neshledal. Zdůraznil však, že je tomu tak i proto, že vnitrostátní orgány nevedly vyšetřování důkladně a nezávisle.

Rozsudek ve věci Sládková proti České republice v originálním anglickém znění naleznete zde.

Anotace i překlad rozsudku budou přibližně za měsíc k dispozici v české databázi judikatury Evropského soudu pro lidská práva.

 

Kancelář vládního zmocněnce

10. listopadu 2022