Přejít na podrobné vyhledávání
Přejít na podrobné vyhledávání
Přejít na podrobné vyhledávání

Soudy neporušily vlastnické právo stěžovatele při posouzení předběžné otázky

Evropský soud pro lidská práva dnes zveřejnil rozhodnutí ve věci Dohnal proti České republice. Případ se týkal údajného zpochybnění spoluvlastnictví stěžovatele k pozemku, který stát užíval a částečně získal do vlastnictví během komunistického režimu. Štrasburský soud stížnost odmítl pro nevyčerpání vnitrostátních prostředků nápravy.

Stěžovatel se stal spoluvlastníkem pozemku na základě dědického řízení. Současně se účastnil soudních řízení o vydání bezdůvodného obohacení za užívání pozemku ze strany státu a na zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví. V obou řízeních soudy pro účely posouzení předmětů sporů posuzovaly jako předběžnou otázku vlastnické právo stěžovatele k pozemku. V odůvodnění rozsudků soudy vlastnictví stěžovatele zpochybnily. Stěžovatel se proti tomu neúspěšně bránil před Ústavním soudem.

Štrasburský soud ve shodě s vládou uvedl, že vnitrostátní soudy posuzovaly spoluvlastnictví stěžovatele pouze jako předběžnou otázku kvůli vydání rozhodnutí v těchto konkrétních řízeních. Své závěry uvedly v odůvodnění, nikoli ve výroku rozsudků, který je jediný závazný pro všechny orgány. Jejich konstatování neměla žádný dopad na zápis v katastru nemovitostí, ve kterém byl stěžovatel stále zapsán jako spoluvlastník. Na vnitrostátní úrovni by tak muselo proběhnout řízení o určení vlastnictví, k čemuž dosud nedošlo.

Rozhodnutí v celém znění naleznete v anglickém jazyce zde.

Anotace bude přibližně za měsíc k dispozici v české databázi judikatury Evropského soudu pro lidská práva.

 

Kancelář vládního zmocněnce

11. května 2023