Agregátor obsahu Agregátor obsahu

05.04.2022 Situace na Ukrajině byla jedním z témat setkání Vnitřní soudní sítě ve věcech občanských

V pátek 1. dubna 2022 se na Ministerstvu spravedlnosti konalo setkání Vnitřní soudní sítě ve věcech občanských, kterého se zúčastnilo zhruba 100 členů, převážně soudců. Cílem pravidelných setkání je zprostředkovat soudcům aktuality z mezinárodního práva soukromého a justiční spolupráce v civilních věcech a prodiskutovat nimi praktické problémy, s nimiž se v přeshraničních kauzách potkávají.

Po dvouroční pauze způsobené pandemií Covid-19 se na Ministerstvu spravedlnosti uskutečnilo setkání Vnitřní soudní sítě ve věcech občanských, kterého se zúčastnilo zhruba 100 členů, převážně soudců specializovaných na občanskoprávní řízení s cizím prvkem. Zastoupeny byly i Česká advokátní komora, Notářská komora, Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí, Ministerstvo zahraničních věcí, Ministerstvo práce a sociálních věcí či Právnická fakulta UK. Dopolední program byl rozčleněn do dvou hlavních bloků – v prvním byly projednávány novinky z evropského práva soukromého, ve druhém byla pozornost zaměřena na různé aspekty civilních soudních řízení ovlivněné aktuální zahraničně-politickou situací na Ukrajině či v Ruské federaci i související s uprchlickou krizí.

Schůzka, kterou již tradičně zorganizoval mezinárodní odbor civilní MSp, se setkala s velice pozitivní odezvou z řad soudců, čemuž odpovídala i rekordní účast.

 

Vladimír Řepka, mluvčí Ministerstva spravedlnosti

5. 4. 2022