Přejít na podrobné vyhledávání
Přejít na podrobné vyhledávání
Přejít na podrobné vyhledávání

Setkání Pavla Blažka a vedení Vězeňské služby: Praxe při podmíněném propouštění odsouzených je rozdílná

Pavel Blažek a vedení ministerstva se pracovně setkali s generálním ředitelem Vězeňské služby ČR Simonem Michailidisem a jeho náměstky. Tématem úterního jednání byly aktuální otázky, které ministerstvo a vězeňská služba řeší. Např. rozdílná praxe soudů při podmíněném propouštění odsouzených z výkonu trestu, ochrana ohrožených osob, využívání videokonferencí, nebo třeba to, jak státní zástupci posuzují trestné činy maření výkonu úředního rozhodnutí.

Ministr spravedlnosti Pavel Blažek a jeho náměstci Karel Dvořák, Antonín Stanislav a Radomír Daňhel spolu s vrchním ředitelem Petrem Dohnalem poděkovali vedení Generálního ředitelství vězeňské služby ČR (GŘ VSČR) za odvedenou práci. V rámci pokračování pracovních cest tentokrát vedení ministerstva zavítalo právě na GŘ VSČR v Praze, poté také do Vazební věznice a ústavu pro výkon zabezpečovací detence Praha Pankrác.

Jedním z hlavních témat byla rozdílná praxe soudů při posuzování podmíněného propouštění odsouzených z výkonu trestu. Pokud odsouzený splní zákonné podmínky (plní své povinnosti, prokáže nápravu atd.), může soud rozhodnout po vykonání části trestu o podmíněném propuštění na svobodu. Jak vedení vězeňské služby poukázalo, praxe rozhodování je u u jednotlivých soudů rozdílná. Spolu s ministerstvem tedy navrhnou možnosti, jak tuto praxi sjednotit.

Velmi rozdílná praxe, která se týká státního zastupitelství, je i ohledně posuzování možného trestného činu Maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, podle § 337 tr. zákoníku u vězněných osob, které se během  výkonu trestu odnětí svobody takového jednání mohli dopustit. Jak vedení VS ČR sdělilo,  v Čechách je OČTŘ posuzováno více  jako možný trestný čin, na Moravě spíše jako možný kázeňský přestupek.  Rozdílná praxe je poměrně významná, kdy v Čechách jsou v tomto ohledu ročně zahájeny úkony trestního řízení v řádu vyšších stovek, na Moravě jsou to pak pouze desítky takových případů.

Generální ředitel VS ČR Simon Michailidis také u této příležitosti zmínil možnosti využívání videokonferencí namísto eskort odsouzených, a to při rozhodování o podmíněném propouštění. Díky videokonferencím se v roce 2022 podařilo uspořit ze státního rozpočtu cca 10 milionů korun.

Součástí resortního setkání byla také návštěva vězeňské nemocnice s poliklinikou a detenčního ústavu v areálu pankrácké věznice, kde se ministr Blažek podrobně zajímal o možnosti poskytované ambulantní i lůžkové péče, zjišťoval specifika odborného zacházení s chovanci v detenci, či práce s osobami závislými na omamných a psychotropních látek. Další diskutovanou otázkou byla také ochrana ohrožených osob, včetně LGBT+ a zdravotně postižených. Vedení vězeňské služby ujistilo, že osoby, které mohou být ve vězení předmětem možného násilí, jsou chráněny dostatečně.

Přítomní také hovořili o návrzích NERV na snížení výdajů a zvýšení veřejných rozpočtů v ČR. Návrhy týkající se významného snížení výdajů v oblasti vězeňství se při posouzení všech okolností jeví jako ne zcela realistické. Nicméně ministerstvo a vězeňská služba se budou snažit snižovat vězeňskou populaci i s ohledem na nově vzniklou pracovní skupinu pro trestní politiku, která se tématem intenzivně zabývá.

Úterní výjezdní jednání zakončil ministr spravedlnosti Blažek návštěvou Památníku vězeňské služby, který vznikl po druhé světové válce v autentických prostorách bývalého popraviště tzv. sekyrárny. 

 

Vladimír Řepka, tiskový mluvčí a vedoucí tiskového oddělení

01. února 2023