Přejít na podrobné vyhledávání
Přejít na podrobné vyhledávání
Přejít na podrobné vyhledávání

Reakce Ministerstva spravedlnosti na tvrzení uvedená v článku zveřejněném na webu Aktuálně.cz

Ministerstvo spravedlnosti reaguje na další tvrzení HN. Tentokrát se jedná o komentář M. Fendrycha na webu Aktuálně.cz. Autora článku jsme vyzvali, aby v textu opravil zjevné nepravdy a žádáme ho, aby doložil tvrzení, že osoby, které v komentáři jmenuje – včetně ministra spravedlnosti – jsou prověřovány či vyšetřovány.

Upozorňujeme, že vyšetřováním se podle § 161 odst. 1 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „trestní řád") označuje úsek trestního stíhání před podáním obžaloby, návrhu na schválení dohody o vině a trestu, postoupením věci jinému orgánu nebo zastavením trestního stíhání, včetně schválení narovnání a podmíněného zastavení trestního stíhání před podáním obžaloby, návrhu na schválení dohody o vině a trestu. Jde tedy o fázi, kdy je podle § 160 odst. 1 trestního řádu zahájeno trestní stíhání doručením usnesení o zahájení trestního stíhání.

S ohledem na výše uvedená tvrzení žádáme, aby M. Fendrych doložili fakta, že osoby, které v komentáři jmenuje – včetně ministra spravedlnosti – jsou vyšetřováni, případně, jaký orgán činný v trestním řízení sdělil, či potvrdil, že jsou předmětem trestního řízení, a to i případně ve fázi prověřování. 

Dále žádáme upřesnění, o jaké analýze (týkající se KS Brno) píše a kdy mu tuto analýzu podle něj Ministerstvo spravedlnosti odmítlo vydat. Ministerstvo spravedlnosti trvá na rychlé opravě textu a omluvě, protože nic takového není pravda.

V článku se uvádí: „A poslední střípek do mozaiky - Blažek prosazuje i změnu na krajském soudu v Brně, tedy v instituci, která by v případě obžaloby soudila prověřovanou kauzu kolem brněnské ODS. Odmítl jmenovat místopředsedu trestního úseku. Ministr spravedlnosti Pavel Blažek „neusiluje" o žádné změny na KS v Brně. Pouze se rozhodl nejmenovat jednoho místopředsedu, na což má ze zákona jako ministr spravedlnosti právo.

Autor dále uvádí, že: „Pavel Blažek argumentuje další analýzou a tu zase odmítá Aktuálně.cz poskytnout." Autor komentáře byl vyzván, aby objasnil, o jaké analýze píše a kdy mu odmítla být vydána. Ministerstvo spravedlnosti se proti tomuto tvrzení ohrazuje.

Ministerstvo spravedlnosti doplňuje reakci na dřívější tvrzení Hospodářských  novin, kde se uvádí, že: „HN a Aktuálně.cz po ministerstvu chtěly prostřednictvím zákona o svobodném přístupu k informacím analýzy získat – to je ale vydat odmítlo." Ministerstvo spravedlnosti veškerá získaná čísla transparentně zveřejnilo a v tomto duchu informovalo nejen Hospodářské noviny, a to zde v tiskové zprávě.

 

Vladimír Řepka, Mgr., tiskový mluvčí a vedoucí tiskového oddělení

4. 8. 2022