Přejít na podrobné vyhledávání
Přejít na podrobné vyhledávání
Přejít na podrobné vyhledávání

První zasedání Pracovní skupiny expertů pro znalecké právo

12. ledna  2023 se na Ministerstvu spravedlnosti konalo první zasedání Pracovní skupiny expertů pro znalecké právo. Ministr spravedlnosti tak pokračuje v naplňování Programového prohlášení vlády v oblasti znalectví. Již v létě předložil do legislativního procesu návrh novelizace vyhlášky o znalečném. Cílem je zvýšit odměny znalců směrem k úrovni odpovídající náročnosti a společenské potřebnosti této profese.

Vedení ministerstva do Pracovní skupiny přizvalo respektované odborníky z řad zpracovatelů a konzumentů znaleckých posudků.

Jsou v ní zastoupeni:

  • znalci
  • znalecké kanceláře
  • znalecké ústavy
  • soudci
  • advokáti
  • Ministerstvo vnitra a další zainteresované subjekty

Jejich reprezentanty spojuje dlouhodobý zájem o oblast znalecké činnosti a vhled do znalecké problematiky. Prvořadou úlohou Pracovní skupiny bude ve spolupráci s Ministerstvem spravedlnosti nalézat vhodná legislativní i nelegislativní řešení, která povedou ke stabilizaci a dalšímu rozvoji znaleckého prostředí. Ministerstvo si váží ochoty fundovaných odborníků věnovat energii a čas oblasti znalectví, jejíž výstupy slouží potřebám justice i dalším uživatelům.

Účel expertní skupiny:

  • podílet se zejména na přípravě návrhů právních předpisů v oblasti znaleckého práva
  • dávat připomínky k návrhům dotýkajícím se právní úpravy znaleckého práva
  • vyjadřovat se k aktuálním výkladovým otázkám a aplikační praxi
  • dávat Ministerstvu spravedlnosti doporučení k problematice znalectví

 

 

Mgr. Vladimír Řepka, tiskový mluvčí Ministerstva spravedlnosti

12. ledna 2023