Agregátor obsahu Agregátor obsahu

25.10.2018 Přes sedm tisíc veřejných funkcionářů nesplnilo svou oznamovací povinnost

Do konce měsíce června měli veřejní funkcionáři povinnost podat oznámení za období výkonu funkce v předešlém kalendářním roce. Letos tak v řádném termínu neučinilo 24 621 osob. Avšak díky následné výzvě Ministerstva spravedlnosti a prodloužením lhůty do konce srpna se podařilo toto číslo výrazně snížit, a to na konečných 7 568. Podrobnou kontrolu a vyhodnocení plnění oznamovací povinnosti provádělo ministerstvo v uplynulých týdnech.

Všechny případy nesplnění povinnosti Ministerstvo spravedlnosti již jako přestupek oznámilo příslušným správním orgánům. Těmi jsou obecní úřady obcí s rozšířenou působností, ve které má veřejný funkcionář trvalé bydliště.

Další informace a přesná čísla z jednotlivých krajů naleznete zde.

Oznamovací povinnost za rok 2017 se týkala celkem 33 235 osob. Za nepodání oznámení ve stanovené lhůtě, případně za uvedení nepřesných, neúplných či nepravdivých údajů v oznámení, hrozí veřejnému funkcionáři pokuta až 50 000 Kč. Zaplacením pokuty však primární povinnost nezaniká a veřejný funkcionář má i přesto povinnost oznámení podat, případně jej doplnit.

 

Tiskové oddělení Ministerstva spravedlnosti

25. 10. 2018