Přejít na podrobné vyhledávání
Přejít na podrobné vyhledávání
Přejít na podrobné vyhledávání

Premiér Petr Fiala se zúčastnil porady ministra spravedlnosti s předsedy soudů

Premiér Petr Fiala, jako první premiér v historii ČR, navštívil poradu ministra spravedlnosti a vedoucích představitelů soudů. Tématy jednání byly systemizace na rok 2023, platy ústavních činitelů a rozpočet.

 

Jednalo se o další pravidelnou poradu vedení ministerstva s předsedy krajských, vyšších a nejvyšších soudů. Ministr spravedlnosti Pavel Blažek, náměstci a poradce pro oblast justice Jaroslav Bureš na podobných poradách řeší aktuální otázky týkající se soudů. Poprvé se porady zúčastnil i předseda vlády Petr Fiala.

 

Předseda vlády mj. ocenil přístup ministra spravedlnosti za diskuzi, kterou s vedením justice vede a poděkoval, že důvěra v postavení soudů v očích veřejnosti roste.Naším společným úkolem je, aby lidé v ČR měli jistotu, že žijí v právním státě, kde se všem měří stejně. Vím, že ne všichni občané tento pocit sdílejí. Můžeme-li něco udělat, abychom to zlepšili, pojďme to udělat. Pevný a stabilní právní systém je zárukou dlouhodobé prosperity ČR a důvěry občanů ve stát a jeho představitele," uvedl předseda vlády Petr Fiala.

 

Představitelé justice se shodli na tom, že platy všech ústavních činitelů by od příštího roku měly dosáhnout zákonem předpokládané výše. Nemělo by tedy už dojít k jejich dalšímu „zmrazení".

 

Během jednání s předsedy soudů potvrdil ministr spravedlnosti Pavel Blažek, že resort by chtěl zadal personální audit justice. „Po vzoru Německa by ho měla udělat externí renomovaná auditorská společnost. Výsledky by mohly mít váhu jak v rámci justice, tak u dalšího politického vyjednávání," doplnil Pavel Blažek.

 

Shoda s předsedy panovala na tom, že cílem v současné době není zvyšování počtu soudců, ale především odborného aparátu a zlepšení jeho odměňování. K posílení administrativních pracovníků by mělo dojít především na nejzatíženějších úsecích, kde se dá v následujícím období očekávat nárůst agendy, např. v insolvenční agendě na soudech druhého stupně.

 

Ekonomický náměstek Radomír Daňhel vedení justice informoval, že ministerstvo v průběhu srpna posílí rozpočet organizačních složek v justici o 200 milionů korun se zaměřením do  tří oblastí, a to konkrétně na mandatorní výdaje soudů – tlumočníky, znalce a advokáty ex offo, na bagatelní pohledávky a nárůst cen energií.

 

Na závěr porady ministr spravedlnosti ocenil přístup a působení Jaroslava Bureše, který jako jeho poradce vede se soudci kontinuální dialog. „Vím, že díky jeho profesionálnímu přístupu a dlouholeté, téměř celoživotní odborné profesní zkušenosti je tím pravým, kdo mi zprostředkuje detailní vhled do problémů, které vás trápí a činností, jež vykonáváte," dodal Pavel Blažek

 

 

 

Mgr. Vladimír Řepka, tiskový mluvčí Ministerstva spravedlnosti

27. 7. 2022