Agregátor obsahu Agregátor obsahu

28.06.2019 Předávání odsouzených osob mezi Českou republikou a Vietnamem nově upraví smlouva

V úterý 2. července 2019 začne platit Smlouva mezi Českou republikou a Vietnamskou socialistickou republikou o předávání odsouzených osob. Stane se tak po devatenácti letech od zahájení expertních jednání. Smlouva poskytne odsouzeným možnost vykonat trest odnětí svobody ve státě, jehož jsou občany, a tedy v prostředí, které je jim bližší.  

Smlouvu jménem České republiky podepsal tehdejší ministr spravedlnosti v červnu 2017 v Hanoji. Následně po dokončení všech nutných vnitrostátních procedur prezident a předseda vlády České republiky podepsali ratifikační listinu 6. února 2019.

Od 2. července 2019 tak odsouzení, občané České republiky i Vietnamu, budou moci požádat o předání do svého domovského státu za účelem dalšího výkonu trestu odnětí svobody, který jim byl uložen na území druhého státu. Účelem smlouvy je tak odsouzeným poskytnout možnost vykonat trest odnětí svobody ve státě, jehož jsou občany, a zároveň v prostředí, které je pro ně jazykově a kulturně blízké. To vše usnadní jejich resocializaci, což je s ohledem na kulturní a sociální odlišnosti mezi oběma státy významným faktorem. Dosud to z důvodu absence příslušné mezinárodní smlouvy upravující tuto formu spolupráce mezi Českou republikou a Vietnamem nebylo možné.

Možnost předání odsouzeného do svého domovského státu bude podmíněna uznáním a nařízením výkonu rozhodnutí na území státu, do kterého by osoba měla být předána, a také vyslovením souhlasu odsouzené osoby, státu přijímajícího i státu, na jehož území byla osoba odsouzena. Smlouva bude použitelná na případy, kdy v okamžiku podání žádosti o předání musí dotčená osoba vykonat ještě alespoň jeden rok trestu odnětí svobody.

 

Mgr. Vladimír Řepka, tiskový mluvčí Ministerstva spravedlnosti 

28. 6. 2019