Agregátor obsahu Agregátor obsahu

03.03.2022 Praktický průvodce k přijatelnosti stížností do Štrasburku v češtině

Průvodce podmínkami přijatelnosti je užitečný návod, který zejména advokátům může pomoci při podávání stížností k Evropskému soudu pro lidská práva. Kancelář vládního zmocněnce nově pořídila překlad aktuální verze přibližně stostránkového dokumentu do češtiny. Podmínky přijatelnosti stížností ke štrasburskému soudu jsou tak dostupnější stěžovatelům i jejich právním zástupcům.

Kancelář vládního zmocněnce Ministerstva spravedlnosti překlad dokumentu pořídila díky projektu „Zvyšování povědomí o judikatuře Evropského soudu pro lidská práva a dalších mezinárodních závazcích České republiky v oblasti lidských práv", spolufinancovaného dotačním mechanismem Norska 2014–2021 v programu Lidská práva.

Průvodce je určen především pro advokáty, kteří zamýšlejí podat stížnost ke štrasburskému soudu. Na konkrétních příkladech z praxe Evropského soudu pro lidská práva popisuje podmínky přijatelnosti, které musí stížnost splňovat. 

Další informace k podání stížnosti v češtině jsou dostupné na internetových stránkách Soudu v sekci pro stěžovatele.

PDF ke stažení: Praktický průvodce k podmínkám přijatelnosti

Ministerstvo spravedlnosti

03. 03. 2022