Agregátor obsahu Agregátor obsahu

30.03.2022 Podle Exekutorské komory zbavilo Milostivé léto exekucí 42 tisíc lidí

Exekutorská komora předala Ministerstvu spravedlnosti statistiky k Milostivému létu. Celkově odpuštěné příslušenství vyčíslala ve výši 1,55 mld. Kč u 42 tisíc lidí. Přesto data ukázala na malou aktivitu dlužníků.

Milostivé léto zcela zbavilo exekucí 15 tisíc lidí. Podle údajů EK ČR se ale nesnížil průměrný počet exekucí na jednoho dlužníka (tj. v ČR aktuálně 6,37), do Milostivého léta se tedy zapojili spíše lidé s nižším počtem exekucí.

Ministr spravedlnosti Pavel Blažek ocenil práci Exekutorské komory a obdržená data. „Díky aktuálním číslům získaných od exekutorů máme přehled o tom, jaký byl o milostivé léto zájem. A také plníme část Programového prohlášení vlády, kde jsme se zavázali vyhodnotit dopad exekucí," doplnil ministr spravedlnosti.

Podle původních odhadů se milostivé léto mohlo týkat až 1,3 milionu exekucí. Nakonec exekutoři v jeho rámci zastavili jen 42 tisíc případů (tj. 3,2 %). Aktivní přístup a úhradu zaznamenali pak u zhruba dvou třetin z celkového množství zastavených exekucí. Počet žádostí o vyčíslení dlužné jistiny byl malý (51 tisíc případů), ochota dlužníků řešit jejich finanční situaci byla tedy nízká.

„Překvapilo mě, jak malý zájem měli o tuto dobročinnou akci ze strany státu samotní dlužníci. Přitom mnozí na ní mohli opravdu vydělat. Pokud ani takto velkoryse nabídnuté řešení nepřiměje některé lidi, aby dostáli svým závazkům vůči věřiteli, pak opakování Milostivého léta je přinejmenším diskutabilní," říká prezident EK ČR Jan Mlynarčík.

Na odpuštěném příslušenství se jedná o částku jedna a půl miliardy korun. Podle odhadů Exekutorské komory ČR mohli exekutoři z této částky vymoci až 900 miliónů korun. Naopak veřejnoprávním věřitelům se vrátilo 390 milionů korun.

Milostivé léto umožnilo fyzickým osobám zbavit se dluhů u zákonem vyjmenovaných oprávněných věřitelů. Dlužník musel zaplatit dluh na jistině spolu s poplatkem exekutorovi ve výši 750 korun, a to v období mezi 28. říjnem 2021 a 28. lednem 2022.

 

Vladimír Řepka, mluvčí Ministerstva spravedlnosti

31. 3. 2022