Agregátor obsahu Agregátor obsahu

11.11.2022 Plenární zasedání Evropské justiční sítě pro spolupráci v trestních věcech

V Kongresovém centru v Praze se 10. – 11. listopadu uskutečnilo 59. plenární zasedání Evropské justiční sítě pro spolupráci v trestních věcech. Toto setkání je jedinečnou a speciální příležitostí k navázání osobních kontaktů, jejich udržování a prohlubování, což je předpokladem úspěšného fungování sítě, a tím i účinné justiční spolupráce v trestních věcech.

Ministerstvo spravedlnosti v rámci českého předsednictví usiluje, aby veškeré jeho aktivity byly co nejvíce prakticky zaměřeny. Proto jsme zvolili jako téma jednání Evropské soudní sítě ve věcech trestních pro praxi velmi důležitou oblast spolupráce, a to speciální vyšetřovací opatření. Zaměříme se tedy na konkrétní problémy, jež se objevují při aplikaci institutů, jako je přeshraniční sledování, sledované zásilky či odposlech telekomunikačního provozu," uvedla náměstkyně ministra spravedlnosti Zuzana Fišerová.

V průběhu let Evropská justiční síť významně pokročila, rozvinula své aktivity, podílela se na přípravě právních předpisů EU v oblasti justiční trestní spolupráce a vždy se snažila poskytnout pomoc odborníkům z praxe, včetně navazování kontaktů se třetími zeměmi.

Přes 130 účastníků, mezi nimiž jsou především kontaktní body této sítě, státní zástupci, soudci a další experti na trestní právo a mezinárodní justiční spolupráci v trestních věcech z členských států, ale i států mimo Evropskou Unii a institucí EU, se bude zabývat problematikou zvláštních vyšetřovacích opatření.  V rámci tohoto tématu, které zvolila pro toto setkání Česká republika, bude diskuse věnovaná přeshraničním odposlechům, sledovaným zásilkám a přeshraničnímu sledování. Cílem je nejen zhodnotit současný stav poskytování těchto forem mezinárodní justiční spolupráce v trestních věcech, ale nalézt i její možná zlepšení a zefektivnění pro další praxi.

 

 

Mgr. Vladimír Řepka, mluvčí Ministerstva spravedlnosti

11. listopadu 2022

Fotografie po plenárním zasedání Evropské justiční sítě pro spolupráci v trestních věcech.