Přejít na podrobné vyhledávání
Přejít na podrobné vyhledávání
Přejít na podrobné vyhledávání

Petr Konůpka je novým vládním zmocněncem pro zastupování ČR před Evropským soudem pro lidská práva

Novým zmocněncem pro zastupování České republiky před Evropským soudem pro lidská práva je Mgr. Petr Konůpka. Od roku 2013 vykonává v kanceláři vládního zmocněnce funkci zástupce.

Dne 1. listopadu 2022 složil Vít A. Schorm slib do rukou předsedkyně Poslanecké sněmovny, kterým se ujal funkce zástupce veřejného ochránce práv. Jelikož je tato funkce neslučitelná s jakoukoli činností ve veřejné správě, pozbyl tímto dnem funkce zmocněnce pro zastupování České republiky před Evropským soudem pro lidská práva.

Podle Statutu vládního zmocněnce je vládní zmocněnec zaměstnancem Ministerstva spravedlnosti, v jehož rámci řídí kancelář vládního zmocněnce, která je odborem tohoto ministerstva. Ve výběrovém řízení na pozici ředitele kanceláře vládního zmocněnce uspěl Mgr. Petr Konůpka, který byl od 1. ledna 2023 jmenován ředitelem kanceláře vládního zmocněnce.

Mgr. Petr Konůpka

  • Vystudoval právo na Právnické fakultě Univerzity Karlovy.
  • V roce 2006 získal titul master en droit v oboru mezinárodní právo lidských práv na Université Panthéon-Assas Paris 2.
  • Působil v senátu Mezinárodního trestního soudu pro Rwandu, OSN.
  • Pracuje v kanceláři vládního zmocněnce, kde od roku 2013 vykonává funkci zástupce vládního zmocněnce.
  • O Evropské úmluvě o lidských právech a judikatuře Evropského soudu pro lidská práva publikuje v odborných periodicích a přednáší na Právnické fakultě Univerzity Karlovy, pro Justiční akademii a Radu Evropy.
Petr Konůpka

 

Mgr. Vladimír Řepka, tiskový mluvčí Ministerstva spravedlnosti

18. ledna 2023