Agregátor obsahu Agregátor obsahu

22.12.2022 Omluva Ministerstva spravedlnosti ČR JUDr. Petrovi Kmeťovi

Ministerstvo spravedlnosti se omlouvá JUDr. Petrovi Kmeťovi, nar. 20. 1. 1957, za nezákonný postup orgánů činných v trestním řízení, v jehož důsledku bylo vedeno nejdříve Policií České republiky, Útvar pro odhalování korupce a finanční kriminality SKPV, pod sp. zn. OKFK-837/TČ-2013 (původně pod sp. zn. OKFK-4253/TČ-2013) a následně Městským soudem v Praze pod sp. zn. 47 T 7/2017 v tzv. trestní věci Dopravní podnik za jeho nezákonné trestní stíhání a za nemajetkovou újmu, která mu nezákonným trestním stíháním vznikla, a za těžko odčinitelné následky, ke kterým v důsledku nezákonného trestního stíhání došlo v jeho osobním, profesním a společenském životě.