Přejít na podrobné vyhledávání
Přejít na podrobné vyhledávání
Přejít na podrobné vyhledávání

Omluva Ministerstva spravedlnosti ČR JUDr. Petrovi Kmeťovi

Ministerstvo spravedlnosti se omlouvá JUDr. Petrovi Kmeťovi, nar. 20. 1. 1957, za nezákonný postup orgánů činných v trestním řízení, v jehož důsledku bylo vedeno nejdříve Policií České republiky, Útvar pro odhalování korupce a finanční kriminality SKPV, pod sp. zn. OKFK-837/TČ-2013 (původně pod sp. zn. OKFK-4253/TČ-2013) a následně Městským soudem v Praze pod sp. zn. 47 T 7/2017 v tzv. trestní věci Dopravní podnik za jeho nezákonné trestní stíhání a za nemajetkovou újmu, která mu nezákonným trestním stíháním vznikla, a za těžko odčinitelné následky, ke kterým v důsledku nezákonného trestního stíhání došlo v jeho osobním, profesním a společenském životě.