Agregátor obsahu Agregátor obsahu

14.11.2022 Omluva ministerstva spravedlnosti ČR Janu Valtrovi

Ministerstvo spravedlnosti se omlouvá Janu Valtrovi, nar. 15. 5. 1973, jedinému jednateli a jedinému společníkovi společnosti Gereo s. r. o., za nezákonný postup orgánů činných v trestním řízení, v jehož důsledku bylo vedeno nejdříve Policií České republiky, Útvar pro odhalování korupce a finanční kriminality SKPV, pod sp. zn. OKFK-837/TČ-2013 a následně Městským soudem v Praze pod sp. zn. 47 T 7/2017 v tzv. trestní věci Dopravní podnik za jeho nezákonné trestní stíhání a za nemajetkovou újmu, která mu nezákonným trestním stíháním vznikla, a za těžko odčinitelné následky, ke kterým v důsledku nezákonného trestního stíhání došlo v jeho osobním, profesním a společenském životě.

Ministerstvo spravedlnosti