Agregátor obsahu Agregátor obsahu

08.02.2022 Omluva Mgr. Bc. Davidu Michalovi

Ministerstvo spravedlnosti se omlouvá Mgr. Bc. Davidu Michalovi, bývalému advokátovi advokátní kanceláře MSB Legal, v.o.s., za nezákonný postup orgánů činných v trestním řízení, v jehož důsledku bylo vedeno nejdříve Policií České republiky, Útvarem pro odhalování organizovaného zločinu SKPV, pod sp. zn. 16/2013-UOOZ/V6, Vrchním státním zastupitelstvím v Olomouci, pobočka v Ostravě, pod sp. zn. 4 VZV 5/2013, později pod sp. zn. 4 VZV 8/2013, následně Městským soudem v Praze pod sp. zn. 1 T 5/2015 a Vrchním soudem v Praze pod sp. zn. 2 To 35/2017 a pod sp. zn. 2 To 44/2020 v tzv. trestní věci označované jako kauza „BIS", nezákonné trestní stíhání, a za nemajetkovou újmu, která mu nezákonným trestním stíháním vznikla, a za těžko odčinitelné následky, ke kterým v důsledku nezákonného trestního stíhání došlo v jeho osobním, profesním a společenském životě