Agregátor obsahu Agregátor obsahu

09.03.2023 Omluva JUDr. PhDr. Miroslavu Špadrnovi, Ph.D

Ministerstvo spravedlnosti se omlouvá JUDr. PhDr. Miroslavu Špadrnovi, Ph.D., za porušení jeho základního práva na projednání věci v přiměřené lhůtě a bez zbytečných průtahů podle článku 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod („Úmluva) a článku 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod („Listina") a základního práva na svobodu projevu a informace (v jeho časové dimenzi) podle článku 10 Úmluvy a článku 17 Listiny ze strany Obvodního soudu pro Prahu 5 a oddělení styku s veřejností Ministerstva spravedlnosti.