Agregátor obsahu Agregátor obsahu

20.09.2023 Omluva Ing. Martinu Dvořákovi

Ministerstvo spravedlnosti se omlouvá Ing. Martinu Dvořákovi, bývalému generálnímu řediteli Dopravního podniku hlavního města Prahy, a.s., za nezákonný postup orgánů činných v trestním řízení, v jehož důsledku bylo nejprve vedeno nejdříve Útvarem odhalování korupce a finanční kriminality Služby kriminální policie a vyšetřování, odbor výnosů a praní peněz ze dne 27.02.2013, č.j. OKFK-837-2/TČ-2013-251300 a následně Městským soudem v Praze pod sp.zn. 47 T 7/2017 v tzv. trestní věci jízdenek Dopravního podniku Praha – 17 haléřů, nezákonné trestní stíhání a za nemajetkovou újmu, která mu nezákonným trestním stíháním vznikla, a za těžko odčinitelné následky, ke kterým v důsledku nezákonného trestního stíhání došlo v jeho osobním, profesním a společenském životě