Přejít na podrobné vyhledávání
Přejít na podrobné vyhledávání
Přejít na podrobné vyhledávání

Ohlédnutí za úspěchy českého předsednictví v oblasti justice

Ministerstvo spravedlnosti zaznamenalo během předsednictví řadu úspěchů. „Za jeden z největších úspěchů českého předsednictví považuji politickou dohodu k elektronickým důkazům. Jsem velice rád, že se nám podařila tato předběžná dohoda dojednat. Zároveň jsem přesvědčený, že se nám tímto konečně podařilo položit základy moderního systému předávání elektronických důkazů," sdělil ministr spravedlnosti Pavel Blažek.

 • Během českého předsednictví byly přijaty Závěry Rady o boji proti beztrestnosti v souvislosti s ruskou agresí na Ukrajině i o posílení kapacity Evropské justiční kybernetické sítě.
 • Podařilo se dokončit vyjednávání o třech zásadních předpisech, a to o návrhu směrnice o ochraně životního prostředí prostřednictvím trestního práva, návrhu nařízení o digitalizaci justiční spolupráce a návrhu směrnice související s digitalizací justiční spolupráce.
 • Byly přijaty tzv. obecné přístupy, tedy došlo ke shodě na úrovni Rady a švédské předsednictví již bude zahajovat jednání s Evropským parlamentem.
 • Největším úspěchem je pak dokončení jednání s Evropským parlamentem, tedy trialogů u tří předpisů, z toho jeden je sjednáván již od r. 2018. Konkrétně se jedná o balíček předpisů k elektronickým důkazům, kde bylo na konci listopadu dosaženo politické dohody mezi Radou, Komisí a Evropským parlamentem. Nyní ještě probíhají technická jednání o některých aspektech nařízení a jeho příloh.
 • Dalších dohod bylo dosaženo u předpisů o společných vyšetřovacích týmech a tzv. protiteroristickém registru, tedy o výměně informací v oblasti teroristických trestných činů.

Díky našemu členství v Evropské unii můžeme mnoho věcí ovlivnit. A všechna přijatá rozhodnutí našeho předsednictví ukázala, že Česká republika dokáže nastolovat agendu a působit diplomaticky na výsledky jednání. Představa, že Česká republika je malá země, která nemá na nic vliv, není správná. Předně bych však rád poděkoval všem kolegům z ministerstva spravedlnosti, kteří se na českém předsednictví podíleli. Vedle svých běžných pracovních povinností zvládli i excelentní způsobem zvládnout celou další rozsáhlou agendu. Patří jim naše uznání.doplňuje náměstek ministra spravedlnosti Karel Dvořák.

Ministr spravedlnosti se během uplynulého půl roku účastnil mnoha jednání s evropskými kolegy. Kromě pravidelného jednání Rady JHA pracovně vycestoval například do Gruzie, Albánie a poslední pracovní jednání proběhlo v prosinci v americkém Washingtonu.

Výběr akcí na nejvyšší úrovni:

 • 13. 7. 2022 se konalo Neformální zasedání ministrů spravedlnosti a vnitřních věcí v Praze. Toto jednání bylo první velkou událostí, kterou Česká republika uspořádala v rámci CZ PRES. V Kongresovém centru v Praze se sešli zástupci 27 členských států EU, evropských institucí a jako hosté ze třetích zemí se zúčastnily delegace Ukrajiny, Moldavska a Gruzie. Více zde.
 • 5. 9. 2022 se ministr spravedlnosti zúčastnil slyšení v Evropském parlamentu ve výborech JURI a LIBE. Výborům Evropského parlamentu představil priority EU2022CZ v oblasti justice. Více zde.
 • 18. 10. 2022 se konala pracovní návštěva Gruzie: návštěva mužské věznice Rustava nedaleko Tbilisi, kde je 260 vězňů, jednání s ministrem spravedlnosti Ratim Brehadzem. Pavel Blažek se setkal také s premiérem Gruzie Irakli Garibašvilim. Ministr na setkání s premiérem potvrdil, že může počítat s podporou v EU a že chápe politickou a geopolitickou situaci a kontext.  Více zde.
 • 6. 11. 2022 v Tiraně ministr předsedal Ministerskému fóru pro spravedlnost a vnitřní věci EU – západní Balkán. Na programu byla diskuse ohledně nezávislosti soudů či společný postup proti Ruské agresi na Ukrajině. Více zde.
 • 16. 12. 2022 se konalo ministerské setkání EU-USA. Ministr spravedlnosti Pavel Blažek se v americkém Washingtonu zúčastnil ministerského setkání  mezi EU a Spojenými státy americkými. Toto jednání ukázalo silné společné odhodlání v reakci na ruskou agresi proti Ukrajině. Více zde.

Výběr dalších akcí ministerstva během CZ PRES:

 • 26. 9. 2022: Mezinárodní vědecká konference „Bilance a perspektiva trestního práva EU a jeho aplikace v členských státech"
 • 26. 9. 2022: Konference „Výkon činnosti insolvenčního správce v členských státech EU"
 • 27. 9. 2022: Závěrečná konference česko-saského EU projektu pod názvem „Justice CZ-SN"
 • 29. 9. 2022: Konference ředitelů evropských justičních vzdělávacích institucí
 • 26. 10. 2022: Pracovní konference k ochraně oznamovatelů Ministerstva spravedlnosti
 • 26. 10. 2022: Expertní konference zástupců členských států EU, Evropského hospodářského prostoru a Švýcarska
 • 7. 11. 2022: 87. zasedání Evropské justiční sítě v občanských a obchodních věcech
 • 11. 11. 2022: 59. plenární zasedání Evropské justiční sítě pro spolupráci v trestních věcech

 

Mgr. Vladimír Řepka, tiskový mluvčí Ministerstva spravedlnosti

4. ledna 2023