Agregátor obsahu Agregátor obsahu

22.12.2022 Od ledna 2023 bude snadnější založit společnost

16. prosince 2022 byl ve Sbírce zákonů vyhlášen Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s využíváním digitálních nástrojů a postupů v právu obchodních společností a fungováním veřejných rejstříků. Tímto zákonem dojde k usnadnění zakládání a zápisu společností s ručením omezeným do obchodního rejstříku s využitím prostředků pro elektronickou komunikaci a identifikaci.

Navržené změny týkající se procesu online založení společností navazují na novelizaci notářského řádu z loňského roku, v níž se umožnilo sepisování notářských zápisů v elektronické podobě a uspořádání zabezpečené videokonference s notářem.

Proces založení společnosti s ručením omezeným se dále zjednoduší vytvořením vzoru společenské smlouvy, dostupného na internetu, a zrušením požadavku získat živnostenské oprávnění před vznikem společnosti. Podle stávající úpravy je potřeba, aby se zakladatelé kapitálové společnosti nejprve spojili s notářem, poté ohlásili živnost u živnostenského úřadu, pokud chtějí podnikat živnostenským způsobem, a teprve poté opět s notářem dokončili zápis společnosti do obchodního rejstříku. Nově budou moci zakladatelé s notářem společnost založit i zapsat do obchodního rejstříku, a nezávisle na tom vyřizovat živnostenské oprávnění s živnostenským úřadem, což bude jednodušší a levnější.

Nový vzor společenské smlouvy:

  • Obsahuje veškeré povinné náležitosti zakladatelského právního jednání společnosti s ručením omezeným, doplněné stručným vysvětlujícím komentářem.
  • Použití vzoru je dobrovolné a slouží pro případy jednoduchého nastavení vnitřních poměrů.
  • Jeho využití je spojeno s osvobozením od soudního poplatku za zápis do obchodního rejstříku notářem a sníženou sazbou odměny notáře.
  • Vzor společenské smlouvy je dostupný ZDE.

Zákonem by mělo dojít také k dalšímu snížení administrativní zátěže zakladatelů společností. Například nebude nutné dokládat některé údaje duplicitně jak při zápisu společnosti do obchodního rejstříku, tak při ohlášení živnosti živnostenskému úřadu (například právní důvod užívání prostor, v nichž bude mít společnost sídlo).

Příslušné části zákona související se zjednodušením zakládání společností nabydou účinnosti třicátým dnem po dni vyhlášení zákona v Sbírce zákonů, tj. 15. 1. 2023.

 

 

 

Mgr. Vladimír Řepka, tiskový mluvčí Ministerstva spravedlnosti

23. prosince 2022