Agregátor obsahu Agregátor obsahu

16.07.2021 Neformální zasedání Rady pro justici a vnitřní věci ve Slovinsku

Slovinsko, které v červenci převzalo předsednictví v Radě EU, uspořádalo v pátek 16.7.2021 v Brdu pri Kranju neformální zasedání ministrů spravedlnosti v rámci Rady pro justici a vnitřní věci. Delegaci Ministerstva spravedlnosti vedl náměstek ministryně spravedlnosti pro řízení sekce legislativní Mgr. Michal Franěk.

Zásadní diskuze proběhla nad justičními aspekty nařízení o umělé inteligenci, klasifikaci vysoce rizikových systémů umělé inteligence, které jsou přímo spojené se soudními procesy a využití biometrických dat systémy umělé inteligence v kontextu lidských práv. Ministři se shodli na tom, že využití biometrické identifikace těmito systémy je v určitých specifických situacích možné, ale je nutné v nařízení ošetřit záruky, které by reflektovaly judikaturu Evropského soudního dvora a Evropského soudu pro lidská práva.

Druhým tématem neformálního jednání byla justice vstřícná k dětem a možná další legislativní opatření Z diskuze ministrů vyplynulo, že nejdůležitější je efektivní implementace stávajících předpisů, řádné proškolení všech osob, které se přijdou do kontaktu s dětmi v rámci soudních řízení, ať již civilních, trestních nebo správních a ministři vyzvali Evropskou komisi k usnadnění sdílení případů dobré praxe a finanční podpoře zacílené na vytváření multidisciplinárního a komplexního konceptu přístupu k dětem v soudním řízení.

Během pracovního oběda ministři projednali problematiku digitálního dědictví, které s technickým vývojem neustále nabývá na důležitosti. Většina členských států dosud nezaznamenala zásadní problémy vztahující se k vypořádání vztahů k digitálním statkům, členské státy na tuto oblast aplikují obecná pravidla, proto z diskuze nevyplynula nutnost urychleného řešení problematiky na unijní úrovni.

Druhá, tentokrát formální Rada ministrů pro spravedlnost a vnitřní věci za slovinského předsednictví, se uskuteční v Lucemburku ve dnech 7. a 8. října 2021.

 

Mgr. Vladimír Řepka, tiskový mluvčí Ministerstva spravedlnosti

16.07. 2021