Agregátor obsahu Agregátor obsahu

02.08.2021 Návrh zákona o preventivní restrukturalizaci míří do meziresortního připomínkového řízení

Ministerstvo spravedlnosti ve spolupráci s expertní pracovní skupinou připravilo návrh zákona o preventivní restrukturalizaci. Preventivní restrukturalizace nabídne nový nástroj k odvrácení hrozícího úpadku podnikatelům, kteří se dostali do přechodných finančních potíží. Účinnost nového zákona je navrhována na červenec 2022.

Ministerstvo spravedlnosti odeslalo do meziresortního připomínkového řízení návrh zákona o preventivní restrukturalizaci a doprovodnou novelu souvisejících předpisů.

Dnes se podnikatelé mohou se svými věřiteli pokusit mimosoudně dohodnout. Nepodaří-li se jim dohody dosáhnout včas, vystavují se riziku dalšího zhoršení své situace a eventuálně až úpadku, který lze řešit pouze cestou formálního insolvenčního řízení. V právním řádu ČR tak schází určitý mezistupeň, kdy se podnikatel ještě nenachází v úpadku, avšak dohoda se všemi věřiteli již z různých důvodů není možná.

Preventivní restrukturalizace nabízí podnikatelům flexibilní nástroj k včasnému odvrácení hrozícího úpadku a záchrany životaschopných obchodních závodů. Návrh staví na hledání co nejširší shody mezi podnikatelem a věřiteli ohledně restrukturalizačních opatření tvořících restrukturalizační plán. To optimálně probíhá v rámci neveřejných vyjednávání, která se v nekonfliktních scénářích dokonce obejdou bez zásahů restrukturalizačního soudu.

Návrh zákona je veřejně dostupný z elektronické knihovny připravované legislativy (zde), kde se lze současně seznámit i s doprovodnou novelou dalších předpisů (zde). Návrh zákona je implementací unijní směrnice o restrukturalizaci a insolvenci, která byla přijata v červnu roku 2019.

Již v úvodní fázi legislativních prací v březnu 2020 dostala odborná veřejnost příležitost seznámit se s průběžnými výstupy expertní pracovní skupiny. Jejími členy jsou vedle zástupců ministerstva také přední čeští odborníci na oblast insolvenčního práva a restrukturalizace. Ministerstvo tehdy publikovalo materiál obsahující základní teze transpozice institutu preventivní restrukturalizace do českého právního řádu (ke stažení zde).

 

Mgr. Vladimír Řepka, tiskový mluvčí Ministerstva spravedlnosti

02. 08. 2021