Agregátor obsahu Agregátor obsahu

22.04.2021 Ministryně spravedlnosti vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce předsedy/předsedkyně Krajského soudu v Brně

Ministryně spravedlnosti Marie Benešová vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce předsedy/předsedkyně Krajského soudu v Brně. Přihlášky je možné posílat do úterý 18. května 2021. Místo bude uvolněné k 1. říjnu 2021.

Uchazeč o funkci předsedy/předsedkyně Krajského soudu v Brně musí být soudcem, mít odborné, organizační a řídící schopnosti a funkci soudce vykonávat nejméně 8 let. Konkrétní podrobnosti k výběrovému řízení je možné nalézt ZDE.

Při pohovoru kladou členové komise účastníkovi výběrového řízení otázky zaměřené na výkon funkce, o kterou se uchází a přihlíží přitom též k uchazečem předloženým záměrům a ke všem komisi předloženým podkladům. Odpovědi uchazeče včetně celkového dojmu z jeho vystupování hodnotí každý člen komise samostatně přidělením 0 až 10 bodů.V případě rovnosti bodů dvou či více uchazečů rozhodne komise o jejich pořadí hlasováním.

Podmínky a průběh výběrového řízení upravuje Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 25. 7. 2014, č.j. 100/2014-OJ-ORGV/3, o postupu při navrhování a jmenování funkcionářů soudu, ve znění Instrukce ze dne 10. 9. 2015, č.j. MSP-61/2015-OJ-ORGV/12.

 

Mgr. Vladimír Řepka, mluvčí Ministerstva spravedlnosti
22. 4. 2021