Agregátor obsahu Agregátor obsahu

10.01.2023 Ministr spravedlnosti projednal se zástupci ČAK novelu zákona o advokacii

Ministr spravedlnosti Pavel Blažek se zúčastnil jednání s předsedou a představenstvem České advokátní komory. Společně diskutovali o výši odměn advokátů i o chystané novele zákona o advokacii.

Další ze společných jednání ministra spravedlnosti a jeho náměstků a představenstva České advokátní komory v čele s předsedou Robertem Němcem se uskutečnilo v úterý 10. ledna 2023. Hlavním tématem schůzky byla aktuální advokátní a justiční témata:

  • Novela zákona o advokacii
  • Advokátní tarif
  • Návrh nového trestního řádu
  • Redefinice trestného činu znásilnění
  • Zákon o hromadných řízeních
  • Zákon o lobbingu
  • Aktuální stav novely insolvenčního zákona

„Prvním tématem byla novela zákona o advokacii, a to ve třech základních okruzích – jednak posílení ochrany důvěrnosti vztahu mezi advokátem a klientem, dále umožnění pořádání sněmu ČAK i za pomocí online prostředků, a nakonec umožnění koncipientům, kteří o někoho pečují, vykonávat advokátní praxi i na kratší úvazek," přiblížil Robert Němec probíraná témata.

Dalším velmi důležitým tématem jednání byl advokátní tarif, který je klíčovým nástrojem pro advokáty poskytující právní pomoc mimo velká města. Ministr spravedlnosti uvedl: „Na zvýšení advokátního tarifu jsme připraveni. Jsem si vědom toho, že o advokátním tarifu se hovoří již více než rok. Přestože vyhlášku může formálně schválit sám ministr, jsou u nás pravidla jasná – nejdříve je třeba, aby norma prošla mezirezortním připomínkovým řízením."

Předseda ČAK poté zdůraznil, že je třeba dělat vše pro to, aby právní pomoc byla dostupná ve všech regionech napříč republikou. Připomněl, že advokátní tarif nebyl novelizován od roku 2006 a vzhledem k inflaci a rostoucím nákladům na energie je jeho úprava naléhavě zapotřebí, přičemž tato změna byla projednána i se zástupci neziskového sektoru a výsledkem tohoto jednání byl určitý kompromis. Zůstává již pouze několik detailů, které bude potřeba ještě prodiskutova

Zástupci obou institucí se vyjádřili také k tématu důvěrnosti vztahu advokáta a klienta. Ta je klíčovým předpokladem pro výkon advokacie a pro vztah klienta a jeho obhájce. Jak uvedl ministr spravedlnosti, on sám je v této otázce konzervativní a je zastáncem České advokátní komory, která se trvale snaží, aby advokátní mlčenlivost byla zachována v maximálním možném rozsahu. V některých povoláních je mlčenlivost základním předpokladem pro výkon vlastní činnosti. Pokud nebude dodržována, může se snadno stát, že daňový poradce nebude daňovým poradcem, advokát nebude advokátem… A já jsem v tom směru velmi konzervativní a na straně advokacie v tom smyslu, aby advokátní mlčenlivost byla zachovávána v maximálním rozsahu, i když se nám občas stane, že se vyskytnou ojedinělé excesy," dodal Pavel Blažek.

 

 

Mgr. Vladimír Řepka, tiskový mluvčí Ministerstva spravedlnosti

10. ledna 2023

Jednání vedení ministerstva s představenstvem České advokátní komory
Ministr spravedlnosti Pavel Blažek a předseda ČAK Robert Němec