Agregátor obsahu Agregátor obsahu

30.11.2022 Ministr spravedlnosti navrhl jmenování 42 nových soudkyň a soudců

Vláda na svém jednání 30. listopadu 2022 projednala a schválila návrh ministra spravedlnosti Pavla Blažka na jmenování 42 nových soudkyň a soudců.

Navržení kandidáti by měli nahradit soudce, kteří v rámci tzv. přirozené obměny odešli, resp. odejdou z resortu justice ke dni 31. 12. 2022. Z celkového počtu navržených kandidátů do funkcí soudců je 24 žen a 18 mužů.

Do obvodu plzeňského krajského soudu má přibýt deset soudců, o jednoho méně zamíří k soudům spadajícím pod Krajský soud v Hradci Králové. Dvanáct posil získají soudy v obvodu působnosti Městského a Krajského soudu v Praze. Pod ústecký krajský soud přijde pět nováčků, pod českobudějovický tři. Do obvodu Krajského soudu v Brně zamíří dva soudci, poslední soudce by měl působit u Okresního soudu v Olomouci.

Soudce podle Ústavy jmenuje prezident republiky. Seznam kandidátů se vždy projednává na jednání vlády. Rozhodnutí prezidenta republiky o jmenování soudců vyžaduje ke své platnosti spolupodpis předsedy vlády nebo jím pověřeného člena vlády.

Mgr. Vladimír Řepka, tiskový mluvčí Ministerstva spravedlnosti

30. 11. 2022