Přejít na podrobné vyhledávání
Přejít na podrobné vyhledávání
Přejít na podrobné vyhledávání

Ministr spravedlnosti jmenoval členy pracovní skupiny pro trestní politiku

Ministr spravedlnosti zřídil pracovní skupinu pro trestní politiku, která je jeho poradním orgánem v oblasti koncepce a tvorby trestní politiky.

Členové této pracovní skupiny se budou podílet na tvorbě trestní politiky v České republice a na přípravě koncepčních materiálů v této oblasti s přihlédnutím k dosavadním zpracovaným koncepčním materiálům a v souladu s cíli vytyčenými v Programovém prohlášení vlády České republiky, které mimo jiné věnuje pozornost otázce nadužívání trestní represe u jednání s malou společenskou škodlivostí, podpoře alternativních trestů, prevence a snižování recidivy a s tím spojeného postupného snižování počtu osob ve výkonu trestu odnětí svobody a systémové podpoře penitenciární a postpenitenciární spolupráce v oblasti bezpečného propouštění vězněných osob.

 

Místopředsedou pracovní skupiny pro trestní politiku ministr spravedlnosti jmenoval pana náměstka Mgr. Karla Dvořáka a členem pak jmenoval:

 

JUDr. Františka Púryho, Ph.D.

Mgr. Jiřího Pavlíka

JUDr. Lenku Bradáčovou, Ph.D.

JUDr. Jaroslava Bureše

Mgr. Antonína Stanislava, Ph.D.

PhDr. Petra Dohnala

Mgr. Petra Forejta

plk. PhDr. Pavla Horáka, Ph.D.

JUDr. Petra Zemana, Ph.D.

PhDr. Andreu Matouškovou

Mgr. Karla Bačkovského

JUDr. Radka Policara

PhDr. Martina Kocandu, Ph.D.

Mgr. Jana Mareše, MBA

Mgr. Aleše Dufka

JUDr. Tomáše Sokola

Mgr. Lukáše Trojana

JUDr. Filipa Seiferta

JUDr. Lukáše Bohuslava, Ph.D.

JUDr. Evu Brucknerovou, Ph.D.

doc. JUDr. Filipa Ščerbu, Ph.D.

doc. JUDr. Eduarda Brunu, Ph.D.

doc. JUDr. Markétu Brunovou, Ph.D., LL.M.

JUDr. Jakuba Drápala, M.Phil., Ph.D.

Mgr. Kláru Šimáčkovou Laurenčíkovou

MUDr. Marka Páva, Ph.D., MBA

Mgr. Lenku Ouředníčkovou

JUDr. Petru Masopust Šachovou, Ph.D.

Mgr. Martina Lýska

 

Tajemníkem pracovní skupiny pro trestní politiku se stal Mgr. Lukáš Havel.

 

 

Mgr. Vladimír Řepka, tiskový mluvčí Ministerstva spravedlnosti

16. listopadu 2022