Přejít na podrobné vyhledávání
Přejít na podrobné vyhledávání
Přejít na podrobné vyhledávání

Ministr spravedlnosti dnes přijal manžele Kordysovy

Ministr spravedlnosti Pavel Blažek dnes 24. listopadu 2022 přijal již z výkonu trestu propuštěného Jarosława Arkadiusze Kordyse a jeho manželku Karolinu Kordysovou. Osobně jim předal vyhotovení milosti prezidenta republiky. Setkání se mj. zúčastnili také MUDr. Pavel Bém a Vladěna Sobasová, ředitelka nadačního fondu pro výzkum psychedelik PSYRES.

Jako ministr spravedlnosti České republiky jsem si plně vědom skutečnosti, že institut milosti je výsostným ústavním právem prezidenta republiky a měl by být aplikován ve zcela výjimečných případech. V případě manželů Kordysových jsem po detailním prostudování celého případu, jakož seznámení se stanovisky předních odborníků v drogové oblasti, dospěl k názoru, že případ kritérium výjimečnosti splňuje. Děkuji proto panu prezidentovi, že mému návrhu na omilostnění vyhověl a Pavlu Bémovi a Vladěně Sobasové za jejich neúnavné úsilí v této kauze. Bez jejich vytrvalé snahy by možná k nápravě nepřiměřeného trestu pro oba manžele nedošlo," uvedl dnes při setkání s manželi Kordysovými ministr spravedlnosti Pavel Blažek.

Manželé Kordysovi byli pravomocně odsouzeni k vysokým trestům odnětí svobody. Krajský soud v Ostravě uložil Karolině Kordysové trest odnětí svobody v trvání 5 let a 6 měsíců a Jarosławu Kordysovi trest odnětí svobody v trvání 8 let a 6 měsíců.

 

Mgr. Vladimír Řepka, tiskový mluvčí Ministerstva spravedlnosti

24. listopadu 2022

Na fotografii jsou mj. ministr spravedlnosti Pavel Blažek, Pavel Bém, Vladěna Sobasová a manželé Kordysovi.