Agregátor obsahu Agregátor obsahu

08.11.2018 Ministr Kněžínek v Brně: Díky návštěvám soudů získáváme cenné zkušenosti

Po úterní konferenci "Nejvyšší soudy v měnící se době" navštívil ministr spravedlnosti Jan Kněžínek opět moravskou metropoli. Jím vedená ministerská návštěva začala na Krajském soudě v Brně, odpoledne pak vedení resortu jednalo na brněnském městském soudě. 

Jan Kněžínek a předseda krajského soudu Milan Bořek probrali téma výběru kandidátů na funkci soudců s ohledem na Memorandum o spolupráci ministra spravedlnosti a předsedů krajských soudů, dále navyšování platů nesoudcovského personálu, systemizaci soudců a odborného aparátu okresních a krajských soudů, oddlužovací novelu insolvenčního zákona, elektronický generátor přidělování věcí nebo chystaný nový zákon o znalcích.

„Podobné návštěvy jsou pro nás velmi cennou zkušeností. Díky nim můžeme získat významné informace z praxe, které bychom jinak nezískali," sdělil Jan Kněžínek po jednání na Krajském soudě v Brně. 

Územní obvod Krajského soudu v Brně je podle rozlohy, počtu obyvatel, počtu správních krajů, které spadají nebo zčásti zasahují do jeho teritoriální působnosti, a počtu okresních soudů největším soudním krajem v české justici. „Oceňuji, že ministr chce justici naslouchat a řešit praktické problémy, s nimiž se zdejší soudy v oblasti výkonu soudnictví potýkají," zhodnotil setkání Milan Bořek.

Odpoledne přivítal zástupce ministerstva v budově Městského soudu v Brně jeho předseda Zdeněk Sýs. Mezi probíraná témata se dostala novela zákona o soudech a soudcích nebo odměny pro znalce, odbřemeňování opatrovnických soudců či přepisy soudních jednání. 

Jedním ze zajímavých témat odpoledního jednání byly videokonference. Brněnský městský soud je průkopníkem v jejich používání. Měsíčně jich zde uskuteční zhruba třicet. Nejčastěji soud využívá videokonference pro podmínečné propuštění z věznice. Díky tomu dochází k finančním úsporám a k šetření kapacit personálu. Přítomní se dohodli, že je potřeba videokonference ještě více zpopularizovat, např. prostřednictvím Justiční akademie, aby došlo k jejich dalšímu využívání. 

 

Tiskové oddělení Ministerstva spravedlnosti

8. 11. 2018