Agregátor obsahu Agregátor obsahu

08.06.2023 Ministerstvo spravedlnosti získá 680 milionů korun na výstavbu justičního areálu v prostoru bývalých Žižkových kasáren v Českých Budějovicích

Ministerstvo spravedlnosti získá 680 milionů korun na výstavbu justičního areálu v prostoru bývalých Žižkových kasáren v Českých Budějovicích. Navýšení finančních prostředků programu podpořila vláda. O přípravě společného projektu ministerstva, města i kraje jednal ministr spravedlnosti s primátorkou Dagmar Škodovou Parmovou a hejtmanem Jihočeského kraje Martinem Kubou na své lednové pracovní cestě v Českých Budějovicích.

Při návštěvě Českých Budějovic navštívil Pavel Blažek také chátrající kasárny Jana Žižky, kde ministerstvo už od roku 2012 zvažuje zřídit justiční areál. O využití brownfieldu jednal s hejtmanem Martinem Kubou a primátorkou Dagmar Škodovou Parmovou. Přestavbou dvou stávajících budov a dostavbou jednoho nového objektu by tak současné prostory bylo možné využít např. pro nové sídlo okresního soudu České Budějovice, jehož stávající prostory jsou již nevyhovující a stísněné. V objektu by mj. mohlo sídlit i státní zastupitelství.

Přítomní se v lednu na pracovním jednání shodli, že začnou připravovat společný projekt ministerstva, města i kraje, v jehož rámci může vzniknout nové administrativní centrum na místě současného brownfieldu. Do několika let by zde mohl vyrůst nový mj. justiční areál dostupný v centru města. Kousek od nádraží a s dostatkem parkovacích míst navázaný na další dopravní spojení. Místo, kde dnes mj. sídlí archiv soudu, tak dostane novou podobu a stane se reprezentativní částí centra krajského města.

Výstavba justičního areálu v Českých Budějovicích

  • Stát pro program rozvoje justičních sídel vyčlenil celkově 5,7 miliardy korun, nyní dojde k navýšení o 680 milionů korun.
  • Výstavba justičního areálu v Českých Budějovicích je "ve vysokém stadiu připravenosti", je vydané stavební povolení.
  • Po rozhodnutí vlády o navýšení peněz bude možné ještě letos zahájit zadávací řízení na zhotovitele stavby. 
  • Výstavba areálu komplexně řeší fungování jihočeské justice.
  • Konečným efektem rekonstrukce objektů bývalých Žižkových kasáren by bylo celkové zjednodušení organizace jihočeských soudů a zajištění řádného fungování Okresního soudu v Českých Budějovicích, Krajského soudu v Českých Budějovicích, Okresního státního zastupitelství v Českých Budějovicích i Okresního soudu v Táboře.
  • Současně by zde své pracoviště mělo i ministerstvo spravedlnosti, které bude zároveň investorem celé investiční akce.

 

Vladimír Řepka, tiskový mluvčí Ministerstva spravedlnosti
8. června 2023