Agregátor obsahu Agregátor obsahu

23.05.2023 Ministerstvo spravedlnosti uveřejnilo materiály pro zvláštní část vstupní zkoušky znalců v oboru ekonomika

Ministerstvo spravedlnosti připravilo ve spolupráci s předními odborníky v oblasti oceňování nemovitých věcí a obchodních závodů materiály pro zvláštní část vstupní zkoušky znalců v oboru ekonomika. Dokumenty jsou k dispozici na znaleckém portálu Ministerstva spravedlnosti v sekci Znalci pod záložkou Dokumenty.

Materiály, které připravil Odbor insolvenční a soudních znalců Msp: 

Pro žadatele o znalecké oprávnění v odvětví oceňování nemovitých věcí:

  • parametry zadání zkušebního znaleckého posudku
  • zkušební okruhy k přípravě pro ústní zkoušku

Pro žadatele o znalecké oprávnění v odvětví oceňování obchodních závodů:

  • parametry zadání zkušebního znaleckého posudku
  • zkušební okruhy k přípravě pro ústní zkoušku

„Žadatelům chceme poskytnout jednoznačné vodítko pro přípravu zadání zkušebního znaleckého posudku. Zároveň také nastavíme standard odborné úrovně zkušebních znaleckých posudků," vysvětlil důvod zveřejnění materiálů náměstek ministra spravedlnosti Karel Dvořák a dodal: „Ministerstvo tímto postupem také sleduje snížení administrativní zátěže a zrychlení licenčního řízení. Uveřejněné parametry by totiž měly vést k poklesu počtu nevyhovujících předkládaných zadání zkušebních znaleckých posudků."

Vstupní zkouška žadatelů o znalecké oprávnění zahrnuje:

  • písemný test (obecná část zkoušky),
  • zpracování zkušebního znaleckého posudku,
  • ústní pohovor (zvláštní část zkoušky).

Zadání zkušebního znaleckého posudku připravuje žadatel a předkládá je ministerstvu k posouzení. Ministerstvo může předložené zadání potvrdit, změnit nebo nahradit jiným zadáním.

K uveřejnění zkušebních okruhů pro ústní zkoušku znalce v odvětvích oceňování nemovitých věcí a oceňování obchodních závodů pak ministerstvo vedou dva důvody. „Předpokládáme, že specifikace rozsahu zkoušené materie usnadní přípravu žadatelů a zvýší jejich úspěšnost v náročné ústní zkoušce," vysvětluje náměstek ministra spravedlnosti Karel Dvořák. Současně lze také očekávat, že v důsledku uveřejnění zkušebních okruhů na znaleckém portálu dojde k redukci častých individuálně kladených dotazů ze strany žadatelů.

Mgr. Vladimír Řepka, tiskový mluvčí Ministerstva spravedlnosti

23. 5. 2023