Přejít na podrobné vyhledávání
Přejít na podrobné vyhledávání
Přejít na podrobné vyhledávání

Ministerstvo spravedlnosti představilo Výroční statistickou zprávu za rok 2021

Ministr spravedlnosti Pavel Blažek dnes představil údaje o stavu českého soudnictví za rok 2021. Z dat vyplývá, že i přes pokračování covidové pandemie byly soudy v loňském roce schopny v plném rozsahu zvládat jednotlivé agendy. Podařilo se jim dokonce vyřídit více věcí, než napadlo; počet nevyřízených věcí byl tak nejnižší za celé sledované období.

Česká republika zaujímá v rámci 27 členských států Evropské unie třetí příčku v délce řízení na všech stupních soudní soustavy ve sporných civilních a obchodních věcech. Délka těchto řízení se drží pod hodnotou 200 dnů. Rychleji rozhodovaly i správní soudy v prvním stupni, a to jak v porovnání s rokem 2018, tak i s rokem 2019.

České soudnictví i nadále představuje v unijním srovnání relativně nižší finanční zátěž v přepočtu na jednoho obyvatele. V případě České republiky se jedná konkrétně o 10. nejnižší finanční náklady v Evropské unii.

Těší mě, že česká justice si nejen podle zprávy Evropské komise vede velmi dobře. Přesto vím, že je nutné pokračovat v trendu modernizace justice, a to především v posílení její předvídatelnosti a elektronizace," uvádí ministr spravedlnosti Pavel Blažek.

Podrobnější informace naleznete zde a celou Výroční statistickou zprávu za rok 2021 je možné nalézt na stránkách Ministerstva spravedlnosti ZDE.

České soudnictví: Výroční statistická zpráva

 

 

Mgr. Vladimír Řepka, tiskový mluvčí Ministerstva spravedlnosti

23. 8. 2022