Přejít na podrobné vyhledávání
Přejít na podrobné vyhledávání
Přejít na podrobné vyhledávání

Ministerstvo spravedlnosti jednalo se zástupci profesních komor o navrhovaných změnách tarifů

 

Ministr spravedlnosti Pavel Blažek svolal na den 14. října 2022 kulatý stůl se zástupci právnických profesních komor. Jednání se týkalo především případných změn tarifů Exekutorské, Advokátní a Notářské komory ČR. Kulatého stolu se zúčastnili také zástupci z organizace Člověk v tísni.

Vzhledem k rostoucí inflaci a k celkovému zvyšování provozních nákladů, zahájilo Ministerstvo spravedlnosti práce na revizi příslušných vyhlášek upravujících odměny a náhrady nákladů právních profesních komor. Předmětem dnešního jednání je představení požadavků jednotlivých komor a jejich náležité odůvodnění za účasti zástupců Člověka v tísni, jejichž zapojení považujeme za velmi důležité, " uvedl během dnešního jednání náměstek ministra spravedlnosti Antonín Stanislav.

Cílem dnešního kulatého stolu bylo nalézt řešení, na kterém se shodne jak ministerstvo, Advokátní komora ČR, Notářská komora ČR a Exekutorská komora ČR, ale také organizace Člověk v tísni, která poskytuje odborné poradenství lidem, kteří se dostali do problémů s dluhy.

Oceňujeme přístup ministerstva při hledání kompromisu mezi požadavky právních profesí a sociálních dopadů, které neuvážené zvyšování advokátních a exekutorských tarifů může mít. Oceňujeme také věcnost diskuse s jednotlivými zástupci profesních komor," podotkl Daniel Hůle z organizace Člověk v tísni.

Notářská komora ČR uvítala příležitost účastnit se kulatého stolu, který s ohledem na stávají změny ekonomické situace řeší odměny právnických profesí. Navrhovanými změnami notářského tarifu by mělo dojít k odstranění nesystémových položek, jejichž navýšení by se nemělo dotknout běžných spotřebitelů," doplnil Pavel Bernard, viceprezident Notářské komory ČR.

Česká advokátní komora přivítala možnost projednání valorizace advokátního tarifu zohledňující meziroční inflaci od doby jeho poslední valorizace se zástupci ministerstva i se zástupci neziskových organizací ochraňujících spotřebitele. Jeho cílem je upravit advokátní tarif tak, aby na jedné straně reflektoval inflaci a přitom neadekvátním způsobem nezatěžoval spotřebitele," sdělil předseda Advokátní komory ČR Robert Němec.

Exekutorská komora také uvítala možnost účastnit se tohoto kulatého stolu, jehož předmětem byla kromě jiného novelizace exekutorského tarifu, který nebyl upravován více než 16 let. Ačkoliv jsme zatím nedosáhli dohody u všech navrhovaných položek, věříme, že se nám nakonec podaří dosáhnout odpovídající úpravy odměny a náhrady hotových výdajů," řekl Jan Mlynarčík prezident Exekutorské komory ČR.

„Dnešním jednáním bylo dosaženo veliké shody, nicméně některé otázky zůstaly otevřené a o těch budeme diskutovat na dalším jednání. Věřím, že zde již dojde k dohodě a výsledkem obou jednání budou zkonzultované verze návrhů vyhlášek, které následně odešleme do připomínkového řízení tak, aby nové tarify mohly platit od 1. ledna 2023," doplnil Antonín Stanislav.

 

 

Mgr. Vladimír Řepka, tiskový mluvčí Ministerstva spravedlnosti

14. října 2022