Agregátor obsahu Agregátor obsahu

15.09.2023 Ministerstvo spravedlnosti dnes na jednání Poslanecké sněmovny představilo čtyři návrhy zákonů

Ministerstvo spravedlnosti plní legislativní závazky. Poslanecká sněmovna dnes totiž do dalšího projednávání postoupila několik zákonů z dílny Ministerstva spravedlnosti. Konkrétně dnes Pavel Blažek představil návrh zákona o státním zastupitelství, změnu zákona o výkonu trestu odnětí svobody, o výkonu vazby, o výkonu zabezpečovací detence a návrh zákona o hromadném řízení.

Změna zákona o státním zastupitelství

 • Novela jasně eliminuje riziko nepřípustného politického vlivu nebo tlaku na fungování státního zastupitelství.
 • Předložená novelizace zákona o státním zastupitelství, zákona o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a zákona o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů se zaměřuje především na oblast právní úpravy postavení vedoucích státních zástupců.
 • Např. zavádí 7leté funkční období pro nejvyššího státního zástupce bez možnosti opakování.
 • Právně upravuje postavení vedoucích státních zástupců.
 • Jasně stanovuje pravidla pro jmenování a odvolávání vedoucích státních zástupců.
 • Nově budou moci být vedoucí státní zástupci odvolatelní pouze v kárném řízení.
 • Nejvyššího státního zástupce bude moci i nadále odvolat vláda, zákon ale stanovuje jasné a konkrétní důvody. Proti nim se navíc může vrchní žalobce bránit u Nejvyššího správního soudu.

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon o výkonu trestu odnětí svobody, o výkonu vazby, o výkonu zabezpečovací detence a další související zákony

 • Návrhem dochází ke zcela nové úpravě nakládání s penězi osob, které jsou ve výkonu trestu odnětí svobody nebo ve výkonu zabezpečovací detence.
 • Hlavní navrhovanou koncepční změnou je sjednocení postupů při nakládání s příjmy odsouzených a chovanců a zakotvení obdobné úpravy ve vztahu k vazebně stíhaným, pokud to není s ohledem na odlišnosti vyplývající z výkonu vazby vyloučeno.
 • Se všemi těmito penězi se bude v zásadě zacházet obdobně, jako se dnes zachází s pracovní odměnou odsouzeného – díky tomu bude možné tvořit kapesné a úložné u všech vězňů majících jakýkoli příjem, což umožní jejich snazší přechod na svobodu.
 • Dochází rovněž k úpravě poskytování tzv. sociálního kapesného, to se navyšuje z částky 100 Kč na 150 Kč.

Návrh zákona o hromadném občanském řízení soudním

 • Reaguje na potřebu implementovat unijní směrnici o zástupných žalobách na ochranu kolektivních zájmů spotřebitelů.
 • Přispěje k větší efektivitě civilního procesu, odbřemenění českých soudů, ke sjednocení rozhodovací praxe v obdobných případech a v neposlední řadě také k lepší vymahatelnosti a posílení práv spotřebitelů.
 • Zamezí tomu, aby byly hromadné žaloby v ČR zneužívány.
 • Hromadné řízení by tedy mělo být umožněno jen ve vztazích mezi podnikateli a spotřebiteli a mělo by se týkat jen spotřebitelů, kteří se do řízení přihlásili. Hromadné žaloby by přitom měly podávat jen předem určené spotřebitelské neziskové organizace, které budu dopředu prověřené Ministerstvem průmyslu a obchodu a následně budou podléhat jeho průběžné kontrole.

Vládní návrh zákona o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení

 • Účelem je zefektivnění správy zajištěného majetku v návaznosti na předchozí analytické a koncepční materiály zpracované v této oblasti a na výstupy z meziresortní pracovní skupiny zřízené za tímto účelem (MS, MV, NCOZ, MD, NSZ, ÚZSVM).

 

Mgr. Vladimír Řepka, tiskový mluvčí 

15.9. 2023