Přejít na podrobné vyhledávání
Přejít na podrobné vyhledávání
Přejít na podrobné vyhledávání

Ministerstvo se znovu ohrazuje proti stále stejným opakovaným lživým informacím serveru Hlídací pes

Ministerstvo spravedlnosti již několikrát muselo uvádět na pravou míru zcela zjevné nepravdy serveru Hlídací pes. Přesto se v článku zveřejněném 4. července 2023 znovu opakují dřívější námi mnohokrát vyvrácená tvrzení týkající se náměstka ministra spravedlnosti Radomíra Daňhela. Znovu tedy opakujeme to, co jsme již několikrát vyvraceli.

 

Radomír Daňhel je držitelem dokladů o bezpečnostní způsobilosti fyzické osoby vydaných Národním Bezpečnostním úřadem

Jak jsme již dříve uváděli, náměstek Radomír Daňhel je držitelem dokladů o bezpečnostní způsobilosti fyzické osoby vydaných Národním Bezpečnostním úřadem v roce 2016 a 2021. Jako náměstek člena vlády musí podle zákona o střetu zájmů pravidelně odevzdávat vstupní a výstupní oznámení týkající se jeho majetku.

 

Nelogická tvrzení zaměňující dvě osoby se stejným jménem Radomír Daňhel

Stále opakující se publikovaná sdělení jsou nepravdivá, zavádějící a v konečném důsledku nelogická. V článku jsou uvedeny osoby jménem Radomír Daňhel. Informace, které jsou zde uvedeny, se však týkají i Radomíra Daňhela z Českého Těšína, nikoliv náměstka ministra spravedlnosti.

 

Hotelový komplex na Kanárských ostrovech Radomír Daňhel nevlastní

Již v květnu 2022 jsme se ohrazovali proti jinému nepravdivému tvrzení Kverulant, se kterým nyní opět operují a vedou kampaň proti náměstku ministra spravedlnosti, který nevlastní žádný hotelový komplex na Kanárských ostrovech.

 

Oznámení do Centrální registru oznámení podal náměstek člena vlády včas

Na začátku zmiňovaná oznámení do Centrálního registru oznámení podal náměstek ministra spravedlnosti Radomír Daňhel kompletní, úplné a včas.

 

A další nepravdivá opakující se tvrzení

Opakované informace uváděné v dřívějších článcích se týkají také jeho činnosti jako konkursního, insolvenčního správce či likvidátora a většina subjektů zde uváděných nemají s ním žádnou jinou souvislost a s přihlédnutím k tomu, že obsahují také nepodnikatelské subjekty jako obecně prospěšné společnosti jsou zavádějící.

 

Nejnověji tvrdí server Hlídací pes, resp. Kverulant, že „Španělská policie se začala zabývat náměstkem ministra spravedlnosti Radomírem Daňhelem".

 

A jaká je skutečnost? Pan Razima ze spolku Kverulant v roce 2022 adresoval Výkonné službě Komise pro prevenci praní špinavých peněz a peněžních trestných činů (SEBLAC) jím sesbírané a námi vyvrácené informace. V květnu 2023 pan Razima SEBLAC urgoval a nyní mu bylo sděleno, že ve Španělsku spadá vyšetřování trestných činů do kompetence bezpečnostních sborů, a proto informace SEBLAC předává jim.

 

Pro úplnost uvádíme i dřívější reakce na nepravdy serveru Investigace.cz, Hlídací pes a Kverulant. Důrazně žádáme, aby byla provedena oprava těchto nepravdivých informací a v budoucích článcích se vyvarovali jejich používání a dbali na přesnost a fakta.

 

Tiskové oddělení, Ministerstvo spravedlnosti
4. července 2023