Agregátor obsahu Agregátor obsahu

04.11.2022 Pavel Blažek: Ruská útočná válka ohrožuje Evropu i celý svět a je nutné, aby Rusko a všichni pachatelé byly pohnáni k plné odpovědnosti

Ministr spravedlnosti Pavel Blažek se zúčastnil Ministerského fóra pro spravedlnost a vnitřní věci EU – západní Balkán. Jednání části justice se uskutečnilo 4. listopadu 2022 v Albánii a na programu byla diskuse ohledně nezávislosti soudů či společný postup proti Ruské agresi na Ukrajině.

„Dnes jsme společně diskutovali otázku právního státu a nezávislosti soudů. Toto téma u západobalkánských partnerů rezonuje. Shodli jsme se, že vždy existuje prostor pro zlepšení situace, a to i v členských státech EU. Průběžným hodnocením a výměnou dobré praxe předcházíme strukturálním problémům vyžadujícím mnohdy obtížná řešení. Zároveň vytváříme společný standard pro evropské občany, což posílí jejich právní jistotu," vysvětlil ministr spravedlnosti Pavel Blažek.

Témata jednání:

  1. Právní stát a justiční reformy
    • Soudcovská nezávislost
    • Stíhání organizovaného zločinu a korupce

Téma právního státu a justiční reformy se projednávalo ze dvou různých úhlů pohledu, a tedy i ve dvou kolech: nejprve téma "Právní stát a reformy soudnictví" a poté "Stíhání organizovaného zločinu a korupce". Diskuse se zaměřila na problematiku aktuálních výzev a opatření nezbytných k zajištění nezávislosti soudnictví a stíhání organizovaného zločinu a korupce.

Právní stát je základní hodnotou, na níž je EU založena. Je středobodem uskutečňování evropské vize. Nezbytným aspektem právního státu je nezávislé soudnictví. Soudci a soudnictví jako celek musí být nestranné bez jakýchkoli nepatřičných zásahů a musí být takto vnímáni, aby občané měli plnou důvěru, že jejich případy jsou rozhodovány spravedlivě a v souladu se zákonem," uvedl diskusi Pavel Blažek.

      2. Společný postup proti ruské vojenské agresi na Ukrajině

Projednával se také společný postup proti ruské agresi na Ukrajině. Hlavní body této části zasedání se týkaly restriktivních opatření vůči Rusku, zejména v kontextu snah o posílení prosazování sankcí, včetně kriminalizace jejich porušování nebo obcházení. Dále proběhla diskuse o režimech udělování občanství investorům, a to i v kontextu ruské agrese proti Ukrajině.

„Jsem velmi rád, že jsme se shodli na pokračující solidaritě s Ukrajinou. Věřím, že solidární budeme tak dlouho, jak to bude nutné. Ruská útočná válka ohrožuje Evropu i celý svět a je nutné, aby Rusko a všichni pachatelé byly pohnáni k plné odpovědnosti. Vítám všechny aktivity, kterými se naši západobalkánští partneři zapojují do společných akcí," uvedl Pavel Blažek.

 

Mgr. Vladimír Řepka, tiskový mluvčí Ministerstva spravedlnosti

04. listopadu 2022