Přejít na podrobné vyhledávání
Přejít na podrobné vyhledávání
Přejít na podrobné vyhledávání

Od 1. září do 30. listopadu je možné se zbavit dluhů. Začalo Milostivé léto II

Dlužníci, kteří se chtějí zbavit svých dluhů bez nutnosti platit náklady exekuce a vysoké úroky, dostanou druhou šanci. Milostivé léto II začalo 1. září 2022 a potrvá do 30. listopadu 2022 a je určené všem, kdo chtějí uhradit dluhy veřejnoprávním institucím.

Milostivé léto se bude vztahovat pouze na exekuce zahájené před 28. říjnem 2021 a na dluhy u veřejných institucí nebo státních či polostátních podniků, nelze ho uplatnit na daňové a správní exekuce, které jsou vymáhané např. celní nebo finanční správou nebo správou sociálního zabezpečení. Cílem tzv. milostivého léta je umožnit v co nejkratší době povinným (dlužníkům) učinit kroky k úplnému zastavení exekucí.

Co nejširší využití tzv. milostivého léta má význam pro samotné povinné, kteří se úhradou jistiny a příslušného paušálu exekutorovi zcela zbaví svého dluhu. Dále pro oprávněné (instituce), kterým tito lidé dlužili – těm bude vyplacena jistina (tedy původní dlužná částka bez penále, úroků atp.). A milostivé léto je výhodné i pro soudní exekutory, kterým bude uhrazena alespoň část nákladů exekuce, k čemuž u bezvýsledných exekucí nedochází vůbec.

„Předpokládám, že v důsledku současné energetické krize a zvyšující se inflace je druhá vlna milostivého léta na místě. Může pomoci především těm, kteří se do akce nemohli zapojit loni. Například proto, že peněžní prostředky, se kterými mohli volně disponovat, použili na úhradu zvýšených cen za energie v souvislosti s pádem dodavatelů energií," uvedl ministr spravedlnosti Pavel Blažek.

Celkový pokles počtu exekucí je přínosný nejen pro dlužníky, kteří dostanou šanci na život bez dluhů, ale současně má i velký celospolečenský význam, protože by měl vést ke snížení počtu osob pohybujících se v šedé ekonomice, a to s sebou nese i snížení nároků na sociální systém našeho státu," připomíná ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka.

Hlavní změny, které nová právní úprava přináší, lze shrnout takto:

  • povinní budou moci uhradit vymáhanou jistinu a paušální náhradu nákladů exekuce do 3 měsíců od účinnosti změny zákona (od 1. 9. do 30. 11. 2022)
  • povinný bude nově muset ve stanovené lhůtě soudnímu exekutorovi písemně sdělit, že žádá o zahájení postupu podle právní úpravy tzv. milostivého léta,
  • povinný požádá soudního exekutora o sdělení výše částky, která má být uhrazena pro splnění podmínek tzv. milostivého léta, nebo o sdělení, zda tato částka již byla vymožena přede dnem nabytí účinnosti tohoto návrhu; soudní exekutor bude povinen na tuto žádost odpovědět do 15 dnů od jejího doručení,
  • paušální náhrada nákladů exekuce soudního exekutora v rámci tzv. milostivého léta se nově stanovila ve výši 1 500 Kč (1815 Kč s DPH); které povinný musí uhradit spolu s jistinou
  • výslovně se stanoví, v jakém rozsahu soudnímu exekutorovi náležejí náklady exekuce, o kterých bylo rozhodnuto před 1. zářím 2022 a které byly před tímto datem vymoženy. Obdobná právní úprava se týká i nákladů oprávněného.

Na stránkách Člověka v tísni je možné nalézt konkrétní příběhy, nebo spustit exekučního poradce.

 

Vladimír Řepka, tiskový mluvčí Ministerstva spravedlnosti

a

Eva Davidová, tisková mluvčí Ministerstva práce a sociálních věcí

22. 8. 2022

 

Jak postupovat?

1.

Doporučeným dopisem (případně mailem nebo osobně) sdělte exekutorovi, že využijete Milostivého léta II.
Požádejte u konkrétní exekuce o vyčíslení dlužné jistiny a sdělení čísla účtu, na který peníze poslat.
Vzor dopisu najdete na www.milostiveleto.cz

2.

Od 1. 9. do 30. 11. 2022 zaplaťte svoji dlužnou jistinu a částku 1 815 Kč na účet exekutora.
Do poznámky uveďte např. „Úhrada jistiny – Milostivé léto, vaše jméno a příjmení".
POZOR – zbývající dlužnou částku musíte uhradit celou, částečná úhrada na odpuštění poplatků nestačí!

3.

Pro jistotu informujte exekutora o zaplacení vašeho dluhu doporučeným dopisem a kopii si uschovejte.

4.

Exekutor následně vydá rozhodnutí, kterým potvrdí splacení Vašich dluhů.
Tím vám bude prominutá platba za ostatní poplatky a dluh je zaplacený.

Potřebujete se na něco zeptat nebo pomoc?

Veškeré informace o podmínkách Milostivého léta II a dalším postupu naleznou dlužníci na webových stránkách https://exekuce.justice.cz/milostive-leto/  a v přiloženém letáku.  

Na dluhové lince 770 600 800 vám rádi poradí, bližší informace najdete také na www.milostiveleto.cz