Agregátor obsahu Agregátor obsahu

13.12.2019 Legislativní rada vlády se opět zabývala právní úpravou hromadných žalob

Na posledním zasedání Legislativní rady vlády v r. 2019 byly projednávány návrh zákona o hromadném řízení a návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o hromadném řízení.

Ministerstvo spravedlnosti předložilo Legislativní radě vlády k projednání návrh zákona o hromadném řízení a návrh změnového zákona k němu. Návrh zákona o hromadném řízení je přepracovanou verzí návrhu zákona o hromadných žalobách, který Ministerstvo spravedlnosti předložilo Legislativní radě vlády na podzim tohoto roku; jeho projednávání bylo ovšem Legislativní radou vlády přerušeno za účelem jeho přepracování podle připomínek Legislativní rady vlády a jejích pracovních komisí.

Cílem této zcela nové právní úpravy je zavést komplexní a ucelenou právní úpravu hromadné žaloby jako nového procesního prostředku, který by usnadnil vymáhání stejnorodých nároků, a odstranil tak dlouholetý nedostatek české právní úpravy.

Legislativní rada vlády se předloženým návrhem i návrhem doprovodného změnového zákona podrobně zabývala a dospěla k závěru, že oba návrhy zákony doporučuje vládě ke schválení.

 

Mgr. Vladimír Řepka, mluvčí Ministerstva spravedlnosti

13. 12. 2019