Přejít na podrobné vyhledávání
Přejít na podrobné vyhledávání
Přejít na podrobné vyhledávání

Kriminalita v médiích: data, výzkum, praxe

Institut pro kriminologii a sociální prevenci pořádal dne 2. listopadu 2022 odborný seminář s názvem Kriminalita v médiích: data, výzkum, praxe, na kterém byly představeny výsledky ukončeného výzkumného projektu IKSP Prezentace kriminality a jejího trestání v médiích.

Na semináři byly prezentovány výsledky kvantitativní obsahové analýzy mediální reprezentace kriminality a jejího trestání v televizním zpravodajství a také analýzy vnímání kriminálních zpráv veřejností. Další příspěvky se věnovaly dílčím otázkám problematiky informování o kriminalitě v médiích: mediálnímu obrazu probace a elektronického monitoringu, vnímání hranice trestní odpovědnosti veřejností, informování o etnicitě pachatelů či obětí trestných činů, způsobu prezentace informací o podezřelých z trestných činů, zkušenostem Policie ČR s médii. Seminářem provázel a následnou diskusi moderoval ředitel IKSP JUDr. Petr Zeman, Ph.D.

 

Odborného semináře se zúčastnili výzkumníci a akademici věnující se dané problematice (Univerzita Karlova, Univerzita Palackého, Policejní akademie ČR, Univerzita Hradec Králové, Newton Media, Institut forenzních, bezpečnostních studií a managementu, Vysoká škola finanční a správní), zástupci tiskových odborů Ministerstva spravedlnosti, Policejního prezidia, státních zastupitelství, Probační a mediační služby, Generálního ředitelství Vězeňské služby i neziskových organizací (RUBICON Centrum, Asociace organizací v oblasti vězeňství) a také zástupci médií.

Se svými příspěvky vystoupili pracovníci IKSP PhDr. Lucie Háková, Ph.D., PhDr. Jan Tomášek, Ph.D., Mgr. Jiří Vlach a JUDr. Jana Hulmáková, Ph.D. a také pozvaní hosté Mgr. Renáta Sedláková, Ph.D. (Katedra komunikačních studií CMTF, Univerzita Palackého), Mgr. Ivan Vodochodský, Ph.D. (Newton Media) a PhDr. Ondřej Moravčík (Odbor komunikace a vnějších vztahů Policejního prezidia ČR).

V případě zájmu o podrobnější informace o semináři či výzkumném projektu IKSP se obraťte na odpovědnou řešitelku projektu Prezentace kriminality a jejího trestání v médiích PhDr. Lucii Hákovou, Ph.D., LHakova@iksp.justice.cz.