Agregátor obsahu Agregátor obsahu

20.11.2018 Evropská komise vyhlásila výběrové řízení na místo evropského nejvyššího žalobce

Úřad evropského veřejného žalobce bude nezávislé evropské státní zastupitelství, které bude odpovídat za vyšetřování a trestní stíhání pachatelů a spolupachatelů trestných činů poškozujících nebo ohrožujících finanční zájmy Evropské unie a za jejich postavení před soud.

Evropský nejvyšší žalobce bude zejména organizovat práci Úřadu, řídit jeho činnost a zastupovat Úřad ve vztahu k orgánům Evropské unie, jejím členským státům a třetím stranám. Funkční období bude sedmileté, bez možnosti jej obnovit. Evropský nejvyšší žalobce bude sídlit v Lucemburku.

Podrobnosti k výběrovému řízení naleznete zde.

Zatímco tedy evropský nejvyšší žalobce bude vybírán ve výběrovém řízení vyhlášeném Evropskou komisí, evropští žalobci (jeden za každý zúčastněný členský stát) budou vybírání ve dvou fázích. Vláda na konci října letošního roku schválila pravidla, podle kterých budou za Českou republiku na základě výběrového řízení ministrem spravedlnosti vybráni tři kandidáti. Jeden z nich pak bude jmenován do funkce Radou EU na základě doporučení odborné komise. Konečně evropští pověření žalobci, kteří budou bezprostředně působit v jednotlivých zemích, budou v České republice vybírání prostřednictvím výběrového řízení vyhlášeného nejvyšším státním zástupcem a následně jmenováni do funkce kolegiem evropských žalobců.

Výběrové řízení na evropského žalobce za Českou republiku bude vyhlášeno do 31. prosince 2018.

 

Tiskové oddělení Ministerstva spravedlnosti

20. 11. 2018