Agregátor obsahu Agregátor obsahu

25.01.2022 ESLP a nové případy odebírání dětí z rodin proti Norsku

Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku nedávno vydal nové rozsudky týkající se odebírání dětí z rodin v Norsku. V aktuálním čísle lidskoprávního Zpravodaje přinášíme shrnutí dvou z nich, které jsou významné pro Českou republiku.

Zatímco o rozsudku Evy Michalákové aTitulní strana Zpravodaje KVZ 04 2021 jejích synů jsme na webu Ministerstva spravedlnosti již informovali, štrasburský soud nedávno rozhodoval také o skutkově podobné věci Abdi Ibrahim proti Norsku, kde roli hrál i náboženský rozměr případu. Velký senát jednomyslně shledal porušení práva na respektování rodinného života. Podle něj norské úřady dostatečně nezohlednily zájem na zachování vazeb dítěte na jeho kulturní a náboženský původ. Nadto neexistovaly výjimečné okolnosti, které by odůvodňovaly úplné přerušení vazeb mezi matkou a dítětem.

Stručné anotace obou rozsudků v češtině naleznete v novém Zpravodaji KVZ.

Z dalších rozsudků: otrava bývalého ruského agenta, kyberšikana i domácí násilí

Soud se v uplynulém pololetí zabýval i dalšími významnými případy. Vyjádřil se například k možnosti omezení rodičovských práv u člověka, který podstoupil změnu pohlaví, nebo k právu mužů zaměstnaných v policejním sboru nastoupit na rodičovskou dovolenou za stejných podmínek jako jejich ženské kolegyně.

V oblasti trestního práva štrasburský soud rozhodl, že odpovědnost za otravu bývalého důstojníka ruských tajných služeb Alexandra Litviněnka poloniem nese ruská vláda. V dalších rozsudcích se zabýval účinným vyšetřováním kybernásilí a kyberšikany od bývalého partnera, propadnutím výnosů z trestné činnosti, souběžnému postihu domácího násilí v přestupkovém a trestním řízení nebo odmítnutím povolit manželské návštěvy ve vězení.

U správního práva se Soud věnoval především tématu imigrace. Ve velkosenátním rozsudku M. A. proti Dánsku se poprvé vyjádřil k možnosti cizince požádat o sloučení s rodinou po uplynutí několikaleté čekací doby. V jiné věci se zabýval podmínkami zajištění matky s kojencem po dobu několika dnů v detenci za účelem vrácení obou do jiné evropské země k posouzení jejich žádosti o azyl.

Aktuální číslo Zpravodaje KVZ i archiv starších čísel naleznete zde.

K bezplatnému odběru Zpravodaje je možné se přihlásit na adrese kvz@msp.justice.cz.