Přejít na podrobné vyhledávání
Přejít na podrobné vyhledávání
Přejít na podrobné vyhledávání

Dvoudenní konference k whistleblowingu podpořená z fondů EHP 2014-2022

Dnes začala dvoudenní konference s názvem „Zintenzivnění boje proti korupci: whistleblowing", která se za účasti mezinárodních řečníků koná ve dnech 17. a 18. ledna 2023 v hotelu Hermitage Prague. Tématem konference je whistleblowing, tedy oznamování podezření na protiprávní jednání a ochrana oznamovatelů.

Logo - Norské fondy

Již ve svém úvodním slovu zmínil vrchní ředitel sekce koordinace tvorby právních předpisů a boje proti korupci Ministerstva spravedlnosti Michal Franěk, že: „Oznamovatelé jsou těmi, kteří se většinou jako první setkávají s podezřelým a potenciálně nezákonným jednáním na svém pracovišti a při výkonu svých pracovních činností. Dobře znají prostředí, a proto poskytují orgánům činným v trestním řízení neocenitelné informace a souvislosti."  Pro účely trestního řízení jsou oznamovatelé schopni zajistit zásadní důkazy, které by jinak mohly být ztraceny. Oznamovatelé zároveň ale často čelí hrozbám, obávají se odvetných opatření, které mohou přímo či nepřímo postihnout i jejich rodiny nebo osoby, které jim pomáhají. „V této souvislosti má zavedení vyvážené a účinné ochrany oznamovatelů zásadní význam," zdůraznil vrchní ředitel Franěk.

Logo - whistleblowing

Ministerstvo spravedlnosti, které je organizátorem konference, je v této oblasti nejen v poslední době velmi aktivní. Nový návrh zákona o ochraně oznamovatelů a návrh souvisejícího změnového zákona, které byly připraveny Ministerstvem spravedlnosti, vycházejí z původních návrhů projednávaných v předchozím volebním období. Návrhy byly upraveny na základě shody dosažené v současné vládní koalici a nadále oznamovatelům poskytují v některých ohledech zvýšenou ochranu oproti evropské směrnici a umožňují tak např. oznamovat nejenom jednání porušující právo EU, ale také všechny trestné činy. Návrhy byly vládou schváleny 23. listopadu 2022 a jejich první čtení v Poslanecké sněmovně proběhlo v minulém týdnu dne 12. ledna 2023. Přijetí zákonů je také předpokládáno v rámci reformy „Ochrana oznamovatelů korupce", která je zahrnuta v komponentě č. 4.3 protikorupční reformy Národního plánu obnovy ČR, financovaného z rozpočtu EU.

Uskutečnění konference je jednou z důležitých aktivit projektu „Zintenzivnění boje proti korupci zvyšováním povědomí veřejného sektoru se zaměřením na soudce, orgány činné v trestním řízení a veřejnou správu", který je v rámci programu „Řádná správa" podporován z Fondů EHP na léta 2014 až 2022. Finanční podpora z Fondů EHP umožňuje všem zúčastněným, aby se v rámci projektu řešeným tématům věnovali více do hloubky. Jednotlivé výstupy projektu tak přispívají k lepšímu porozumění problematice, pomáhají zavádět účinná opatření a zároveň o problematice rozšiřovat povědomí navenek. Projektovými partnery Ministerstva spravedlnosti jsou Nejvyšší státní zastupitelství a Justiční akademie.

Konference se kromě řečníků a účastníků za státní správu, akademickou sféru, neziskový sektor a soukromý sektor z České republiky aktivně účastní řečníci ze Slovenska, Francie, Nizozemska, Spojeného království, Moldávie a Chorvatska. V nedávné době se jedná již o druhou obdobně zaměřenou mezinárodní konferenci, kdy se ve dnech 26. a 27. října 2022 v Praze v rámci českého předsednictví Radě Evropské unie konala konference pro národní experty z jednotlivých členských zemí Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru a Švýcarska, která zaznamenala ze strany účastníků velmi pozitivní ohlasy.

 

Mgr. Vladimír Řepka, mluvčí Ministerstva spravedlnosti

17. ledna 2023

Dvoudenní konference „Zintenzivnění boje proti korupci: whistleblowing".