Agregátor obsahu Agregátor obsahu

03.12.2019 Do praxe jdou nové formuláře Návrhu na povolení oddlužení

Od 5. prosince 2019 zavádí Ministerstvo spravedlnosti do praxe novou podobu formuláře Návrhu na povolení oddlužení. Nová forma sníží nejen administrativní náročnost insolvenčním správcům a soudům, ale také náklady na tisk a archivaci dokumentů vytvořených v rámci insolvenčního spisu. Jedná se o první z řady insolvenčních formulářů, které bude ministerstvo v následujících měsících postupně zveřejňovat.

Věříme, že si sepisovatelé insolvenčních návrhů tento nový formulář rychle oblíbí. Pokud však mají již předpřipravené návrhy na povolení oddlužení na starých formulářích, bude možné tyto formuláře použít i po tomto datu," uvedl náměstek sekce provozní a právní Zbyněk Spousta.

Návrh na povolení oddlužení je určen pro žadatele o oddlužení, ale se samotným formulářem budou pracovat zejména akreditované osoby, tedy sepisovatelé, advokáti a insolvenční správci. Nové formuláře proto vznikaly právě ve spolupráci s nimi, přičemž hlavním cílem bylo maximálně zjednodušit a zpřehlednit insolvenční podání v rámci insolvenčního řízení. Ministerstvo spravedlnosti tímto krokem reaguje na nárůst počtu návrhů na oddlužení, který nastal po nabytí účinnosti novely insolvenčního zákona. Formulář pro podání návrhu na oddlužení má za sebou také úspěšný testovací provoz.

Tímto formulářem zahájilo Ministerstvo spravedlnosti proces postupné obměny všech formulářů elektronického podání pro insolvenční řízení. Nejvýraznějších změn dozná formulář Zpráva pro oddlužení, který nově sjednotí tři stávající formuláře. Ke zjednodušení insolvenční agendy a zeštíhlení spisu bude sloužit upravený Seznam přihlášených pohledávek a pro věřitele pak bude zcela zásadní nová podoba formuláře Přihláška pohledávky. O všech novinkách bude Ministerstvo spravedlnosti včas informovat.

 

 Mgr. Vladimír Řepka, tiskový mluvčí Ministerstva spravedlnosti

3. 12. 2019