Přejít na podrobné vyhledávání
Přejít na podrobné vyhledávání
Přejít na podrobné vyhledávání

Ctíme právo na svobodný přístup k informacím

Ministerstvo spravedlnosti dnes 15. srpna 2022 odpovědělo na jeden z několika dotazů redaktorky vydavatelství Economia Adély Jelínkové, která mj. požadovala „…Analýzu, statistiku či jakékoliv jiné materiály či doklady, jež se týkají činnosti a rozhodování soudce Aleše Novotného." Odpověď tímto uvádíme veřejně, jelikož se ohrazujeme proti nepravdám šířeným v článcích uvedeného vydavatelství především prostřednictvím Hospodářských novin a serveru Aktuálně.cz a na sociálních sítích, a to konkrétně paní Adélou Jelínkovou, panem Lukášem Valáškem, Martinem Fendrychem a Transparency International.

V úvodu zmíněné dotazy navazovaly na předchozí žádost paní Jelínkové podanou podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a mohly u veřejnosti vyvolávat dojem, že ministerstvo zatajuje a nezveřejňuje informace. Nic takového ale není pravda. Získaná čísla, která nikdo nezpochybnil, jsme transparentně zveřejnili již 8. 7. 2022.

Dne 28. 7. 2022 byla Ministerstvu spravedlnosti doručena další žádost paní Jelínkové o informace, v níž požádala o „…Analýzu, statistiku či jakékoliv jiné materiály či doklady, jež se týkají činnosti a rozhodování soudce Aleše Novotného."

V souladu s § 14 odst. 5 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, byla Adéla Jelínková přípisem ze dne 3. 8. 2022 vyzvána, aby svou žádost upřesnila, neboť pouze uváděla výčet různých druhů dokumentů, které měly být údajně vytvořeny k osobě jmenovaného soudce, bez jejich bližší konkretizace a uvedení alespoň přibližného časového rámce, ve kterém měly vzniknout. Z takto příliš obecně formulované žádosti tedy nebylo Ministerstvu spravedlnosti zřejmé, jaké konkrétní informace žádá redaktorka poskytnout.

V rámci zcela zákonného postupu Ministerstva spravedlnosti bylo ministerstvo zcela nepravdivě a bez jakýchkoliv důkazů osočeno z obstrukčního jednání.

V tomto kontextu se tak Ministerstvo spravedlnosti důrazně ohrazuje vůči tomuto nařčení paní redaktorky Jelínkové z obstrukčního chování, když teprve na základě jejího doplnění ze dne 8. 8. 2022, bylo zřejmé, že se má jednat o informace související s návrhem na jmenování. V tomto kontextu je nutné dodat, že při vyřizování žádosti o informace není povinný subjekt podle zákona o svobodném přístupu k informacím oprávněn jakkoliv dotvářet obdrženou žádost a odhadovat, co konkrétně mělo být předmětem zájmu žadatele v konkrétním případě. Je povinností žadatele žádost formulovat tak, aby z ní bylo přesně patrné, které konkrétní informace žádá poskytnout, a pokud tomu tak není, tak k tomu přesně slouží institut upřesnění žádosti.

K samotnému požadavku je zapotřebí veřejně sdělit, že Ministerstvo spravedlnosti požadovanými materiály nedisponuje, neboť v souvislosti s předmětným návrhem na jmenování nevypracovalo ani neobdrželo žádnou analýzu, statistiku či jakékoliv jiné doklady a materiály. Tuto skutečnost Ministerstvo spravedlnosti nikdy netvrdilo ani nepotvrdilo, a proto nelze ničeho poskytnout. Současně zdůrazňujeme, že povinný subjekt nemá ani zákonnou povinnost takovými informacemi disponovat.

V této souvislosti je nutné připomenout několik základních faktů:

1. Ministerstvo spravedlnosti k dnešnímu dni eviduje od redaktorky vydavatelství Economia tři žádosti o podobné informace. Čtvrtou obdobnou žádost zaslala Transparency International. Odpovědi na tyto žádosti podle zákona č. 106 také zveřejníme.

2. Ministr spravedlnosti již vyhověl redaktorce vydavatelství Economia, která žádala informace k hospodaření VSZ Olomouc, a dal přezkoumat rozhodnutí prvoinstančního orgánu, který poskytoval informace v rámci odpovědi dle zákona o svobodném přístupu k informacím.

  • A to i přesto, že Ministerstvo spravedlnosti transparentně představilo veškeré dostupné informace na tiskovém brífinku po setkání ministra spravedlnosti Pavla Blažka s tehdejším kandidátem, dnes již vrchním žalobcem VSZ Olomouc, Radimem Daňhelem - ZDE.
  • A to i přesto, že Informace jsou od 8. července 2022 veřejně dostupné na stránkách Ministerstva spravedlnosti. Celý brífink, kam byli pozváni i zástupci vydavatelství Economia (sem spadají např. Hospodářské noviny, Aktuálně a Respekt) je k dispozici a dohledatelný např. na stránkách ČT 24 a ČTK. Zástupci vydavatelství Economia se brífinku neúčastnili, přesto i jim byla tisková zpráva, stejně jako ostatním, po skončení brífinku rozeslána.
  • A to i přesto, že Ministr spravedlnosti musí ze zákona kontrolovat hospodaření organizačních složek státu, a to včetně státních zastupitelství. Nejedná se o žádný zásah do nezávislosti činnosti státních zástupců. Dojem, který chce Economia prostřednictvím svých článků např. v Hospodářských novinách nebo na serveru Aktuálně vyvolat, je mylný a není postaven na relevantním základě. Zákon hovoří jasně, a to že správce kapitoly soustavně sleduje a vyhodnocuje hospodárnost, efektivnost a účelnost vynakládání výdajů ve své kapitole a je odpovědný za hospodaření s prostředky státního rozpočtu a jinými peněžními prostředky státu ve své kapitole.

Data zveřejnila např. ČTK, Česká televize, Rozhlas a další. Následně k nim doplnily komentáře např. nejvyššího státního zástupce Igora Stříže, či bývalého vrchního státního zástupce VSZ Olomouc a dalších. Nikdo z uvedených zveřejněná data nezpochybnil, to učinili pouze zástupci vydavatelství Economia a Transparency International.

3. Autora článku na webu Aktuálně.cz pana Martina Fendrycha Ministerstvo spravedlnosti dne 4. srpna 2022 veřejně vyzvalo, aby v textu opravil zjevné nepravdy a dále ho požádalo, aby doložil své tvrzení, že osoby, které v komentáři jmenuje – včetně ministra spravedlnosti – jsou prověřovány či vyšetřovány. Na tyto informace pan Fendrych nereagoval. Na Twitteru to za něj učinil pan redaktor Valášek, který pouze zveřejnil odkaz na svůj článek z konce loňského roku. 

Ministerstvo spravedlnosti ctí právo na svobodný přístup k informacím podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Otázkám od redaktorky Adély Jelínkové či Transparency International se nevyhýbáme. Řídíme se zákonnými pravidly včetně časové lhůty a odpovědi sdělíme veřejně.

 

Mgr. Vladimír Řepka, tiskový mluvčí Ministerstva spravedlnosti

15. 8. 2022