Agregátor obsahu Agregátor obsahu

09.05.2022 Chcete se dozvědět jak fungují online soudy v zahraničí a jak by mohly vypadat v České republice?

Chcete se dozvědět praktické informace o tom, jak fungují online soudy v zahraničí a jak by mohly podle názorů představitelů justice i jiných oborů vypadat v České republice? Zajímáte se o názory odborné a laické veřejnosti na témata spojená s online soudy? Chcete testovat pilotní ukázky prvních aplikací z tuzemska i ze zahraničí, které souvisí s online soudy?

Užitečným zdrojem informací pro vás může být nový informační portál, který je ode dneška dostupný na adrese: onlinesoud.cz.

Tento informační portál vznikl a bude udržován v rámci výzkumného projektu prováděného předními tuzemskými univerzitami, Masarykovou univerzitou a VUT Brno a dále přední tuzemskou advokátní kanceláří PRK Partners. Odbornými garanty projektu je Ministerstvo spravedlnosti a Městský soud
v Praze[1].

Kromě jiného si na tomto portále nyní můžete vyzkoušet v rámci nezávazného pilotu zdarma online vyjednávání o sporných otázkách, které je možné kvantifikovat. Můžete se rovněž zúčastnit veřejné ankety, týkajících se přípravy online soudnictví u nás, nebo využít jednoduchý informační rozcestník
o současných způsobech řešení spotřebitelských sporů.

V neposlední řadě zde naleznete záznamy diskusních kulatých stolů, které jsou pořádány o různých aspektech přípravy online soudů s účastí zástupců ministerstva spravedlnosti, soudců, advokátů, nevládních organizací a expertů z různých oborů v rámci zmíněného výzkumného projektu.

 

V pořadí čtvrtý kulatý stůl se uskutečnil dnes, 9. května 2022, na téma Stav digitalizace justice v ČR v současnosti; ne/koncepčnost přístupu a současné problémy; již odsouhlasené budoucí kroky; lokální specifika oproti jiným vyspělým státům (pokud existují); přístupy k technickým řešením; propojenost systémů. Diskutovali Jiří Grygar, místopředseda Krajského soudu v Praze, Robert Němec, předseda ČAK, Elena Ransdorfová, ředitelka odboru informatiky Ministerstva spravedlnosti, Daniela Ratajová, soudkyně Obvodního soudu pro Prahu 2.

 

 

 

[1] Projekt s názvem Online dispute resolution (ODR) – konceptuální analýza proveditelnosti záměru vybudování online soudu / online soudnictví je spolufinancovaný TAČR.