Přejít na podrobné vyhledávání
Přejít na podrobné vyhledávání
Přejít na podrobné vyhledávání

Česko-saská spolupráce věznic bude pokračovat i po skončení EU projektu

 

 

 

Dne 27. září 2022 se v Praze uskutečnila závěrečná konference česko-saského EU projektu pod názvem „Justice CZ-SN", do něhož bylo zapojeno osm českých a saských věznic z příhraničí. A důvodů k oslavě bylo hned několik.

Ministerstvo spravedlnosti ČR, zastoupené náměstkem člena vlády, panem Karlem Dvořákem a ředitelem odboru milostí a inspekce, panem Miroslavem Loulou, přivítalo více než 60 účastníků z České republiky a Spolkové republiky Německo.

Mezi hosty a posluchače patřil také pan generálmajor Michailidis, generální ředitel Vězeňské služby, zástupci Velvyslanectví SRN v Praze a Generálního konzulátu ČR v Drážďanech. Pozvání přijala také paní Josefine Ofner, ředitelka Styčné kanceláře Svobodného státu v Praze a zástupce poskytovatele dotace z Ministerstva místního rozvoje.

Závěrečné setkání završilo dva roky trvající projekt, jehož realizace byla možná díky prostředkům z Evropského fondu pro regionální rozvoj a Programu na podporu přeshraniční spolupráce mezi Svobodným státem Sasko a ČR pro léta 2014-2020.

Okolnosti od počátku plnění cílů projektu, založeném na osobním setkávání napříč hranicemi a přenosu know-how, nepřály. Navzdory pandemické nepřízni a díky značné flexibilitě a angažovanosti všech stakeholderů se však podařilo dokončit odborné workshopy a hospitace dle původního plánu.

Výsledkem společného úsilí je kromě prezentace získaných poznatků a zkušeností ze sousedního systému výkon trestu odnětí svobody především podpis Dohod o další spolupráci mezi partnerskými věznicemi, které budoucí rozvoj česko-saských vztahů v oblasti vězeňství ukotví a prohloubí.

Spolupráci podpořila svým video-pozdravem i saská ministryně spravedlnosti, paní Katja Meier, která ocenila silnou vůli a entuziasmus všech věznic v nelehké době pandemie Covid-19 a popřála partnerským věznicím řadu přínosných odborných setkání i po skončení projektu, neboť styčných a inspirativních témat je hodně, např. propojení a spolupráce subjektů penitenciární a postpenitenciární péče, efektivita programů zacházení odsouzených žen, podpora rozdělených rodin u odsouzených, otázka personálního náboru, zaměstnávání odsouzených uvnitř i mimo areály věznic či kontrola nepovolených předmětů ve věznici, aj.

Projekt, jehož druhou věcnou a odbornou větví je oblast trestního stíhání s cílovou skupinou českých a saských státních zástupců, administroval odbor projektového řízení a dotací, konkrétně ho řídila a koordinovala paní Mgr. Michaela Veselá.

Ministerstvo spravedlnosti

29.9. 2022