Agregátor obsahu Agregátor obsahu

04.02.2022 4. února 2022 se ve francouzském Lille uskutečnilo neformální zasedání Rady EU pro spravedlnost a vnitřní věci

Dne 4. února 2022 jednali ve francouzském Lille ministři spravedlnosti na neformálním zasedání Rady EU pro spravedlnost a vnitřní věci organizovaném Francií, která převzala předsednictví v Radě EU 1. ledna 2022. Ministra spravedlnosti Pavla Blažka na jednání zastoupila Zuzana Fišerová pověřená zastupováním náměstka sekce mezinárodní a evropské spolupráce.

Na program jednání Francie zařadila diskuzi k iniciativě Evropské komise k rozšíření čl. 83 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie, jenž by měl do budoucna nově zahrnovat mezi tzv. eurozločiny i trestné činy z nenávisti včetně online nenávistné projevů. Ministři zdůraznili potřebu bojovat proti nenávistným projevům, ale nesmí se při tom obětovat svoboda slova. Dále zdůraznili nutnost řádného zhodnocení subsidiarity při případných následných legislativních krocích. Francouzské předsednictví zakončilo diskuzi žádostí adresovanou Evropské komisi o provedení dopadové studie pro další postup. Následně proběhla výměna názorů se zástupci internetových platforem Google a Meta o možných dalších způsobech spolupráce při odstraňování závadného obsahu na sítích.

Během oběda FR PRES představilo národní výstražný systém, který se aktivuje v případech únosů dětí. Na evropské úrovni existuje tzv. Ambert Alert systém, na němž zatím participuje 17 členských států a ve kterém se shromažďují informace o unesených dětech. Systém umožňuje přijmout opatření v případě, kdy se pachatel pokusí překročit hranice. Ne všechny členské státy však mají nastavený systém předávání informací veřejnosti, která hraje v takových případech zásadní roli v pomoci při hledání unesených dětí. Česká republika participuje jak na systému Amber Alert, tak vyvinula vlastní novou aplikaci ECHO, jež předává aktuální informace veřejnosti.

Odpoledne se ministři věnovali občanskoprávní problematice uznávání rodičovství vzniklého v zahraničí. Evropská komise plánuje ve 3. čtvrtletí t.r. předložit nový legislativní návrh, který by měl zavést pravidla pro uznávání rodičovství napříč členskými státy EU, neboť v současné době je praxe značně roztříštěná, což výrazně zasahuje do práv dětí v takových rodinách. Většina ministrů vyzvala Evropskou komisi, aby ještě před vydáním nového předpisu vypracovala dopadovou studii k možnostem harmonizace pravidel pro uznávání rodičovských práv k dětem různého původu.

Příští jednání ministrů spravedlnosti se uskuteční na začátku března v Bruselu.

 

Mgr. Vladimír Řepka, mluvčí Ministerstva spravedlnosti

4. 2. 2022