Přejít k obsahu

Okresní soud ve Vyškově

Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Orientační tabule

 

č.dveří 1. nadzemní podlaží
101 JUSTIČNÍ STRÁŽ
102 PODATELNA
103 OPATROVNICKÉ ODDĚLENÍ
107 ČEKÁRNA STÁTNÍCH ZÁSTUPCŮ
108 JEDNACÍ SÍŇ
110 ČEKÁRNA ADVOKÁTŮ
111 VELITEL JUSTIČNÍ STRÁŽE
112 JEDNACÍ SÍŇ
118 EXEKUČNÍ ODDĚLENÍ 9E, 10E, 12E, 9EXE, 10EXE, 12EXE
121 VYMÁHAJÍCÍ ÚŘEDNÍK, VYKONAVATEL
125 WC VEŘEJNOST
129 INFORMAČNÍ ODDĚLENÍ
130 JEDNACÍ SÍŇ
   
č.dveří 2. nadzemní podlaží
201 POKLADNA
202 ÚČTÁRNA
203 SPRÁVA SOUDU
204 ŘEDITELKA SPRÁVY SOUDU
205 SPRÁVCE POČÍTAČOVÉ SÍTĚ
207 JEDNACÍ SÍŇ
209 ČEKÁRNA SVĚDKŮ
210 JEDNACÍ SÍŇ
212 OBČANSKOPRÁVNÍ ODDĚLENÍ 10C, 11C
214 OBČANSKOPRÁVNÍ ODDĚLENÍ 6C
215 DĚDICKÉ ODDĚLENÍ
218 OBČANSKOPRÁVNÍ ODDĚLENÍ 3C, 7C
219 OBČANSKOPRÁVNÍ ODDĚLENÍ 4C
223 TRESTNÍ ODDĚLENÍ
224 TRESTNÍ ODDĚLENÍ 1T
225 TRESTNÍ ODDĚLENÍ 2T
226 JEDNACÍ SÍŇ
227 JEDNACÍ SÍŇ

 

Ústně podanou stížnost, kterou není možné ihned ústně vyřídit předsedou nebo místopředsedou soudu v uvedené lhůtě, sepíše zaměstnankyně, pověřená vyřizováním stížností - dveře č.225 a 212 (2. NP) v úředních hodinách ve středu ve 12.00 – 13.00 h.