Přejít k obsahu

Okresní soud ve Vyškově

Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Dědické řízení

 

 

A. Seznam notářských úřadů notářů, jmenovaných do obvodu Okresního soudu ve Vyškově

 

  • Mgr. Jiří Hron
  • JUDr. Blanka Lotreková
  • JUDr. Zdeňka Otevřelová
  • JUDr. Jana Pospíšilová


B. Rozvrh pověřování notářů úkony v řízení o dědictví (§ 175za o.s.ř.)

Notáři, jako soudní komisaři, budou pověřováni úkony v řízení o dědictví podle obvodového systému, tj. podle místa posledního bydliště zůstavitele, a podle časového systému u zůstavitelů, kteří měli poslední bydliště v dále uvedených místních částech okresního města Vyškova.
Jednotlivým notářům budou přidělovány dědické věci podle místa posledního bydliště zůstavitele v těchto obcích včetně jejich místních částí uvedených v závorkách:

 

Mgr. Jiří Hron

 

Březina, Dětkovice, Drnovice, Drysice, Hlubočany (Terešov), Kučerov, Medlovice, Moravské Málkovice, Nové Sady (Březina), Orlovice, Podivice, Prusy-Boškůvky (Moravské Prusy), Pustiměř (Pustiměřské Prusy), Radslavice (Radslavičky), Studnice (Odrůvky), Švábenice, Vážany a Zelená Hora.
Z území okresního města Vyškov v místních částech Lhota, Opatovice, Pařezovice a Rychtářov.

 

JUDr. Blanka Lotreková

Bošovice, Heršpice, Holubice, Hostěrádky-Rešov, Hrušky, Kobeřice u Brna, Křenovice, Lovčičky, Milešovice, Nížkovice, Otnice, Rousínov (Čechyně, Královopolské Vážany, Kroužek, Rousínovec, Slavíkovice a Vítovice), Slavkov u Brna, Šaratice, Vážany nad Litavou, Velešovice a Zbýšov.

 

JUDr. Zdeňka Otevřelová

Habrovany, Hoštice-Heroltice, Ivanovice na Hané (Chválkovice na Hané a Rybníček), Ježkovice, Komořany, Krásensko, Křižanovice u Vyškov, Luleč, Lysovice, Nemojany, Olšany, Podbřežice, Podomí, Račice-Pístovice, Ruprechtov, Topolany a Tučapy.
Z území okresního města Vyškov v místních částech Rostěnice a Zvonovice.

 

JUDr. Jana Pospíšilová


Bohaté Málkovice, Bohdalice-Pavlovice (Manerov), Brankovice, Bučovice (Černčín, Kloboučky, Marefy, Mouřínov a Vícemilice), Dobročkovice, Dražovice, Hodějice, Hvězdlice (Nové Hvězdlice a Staré Hvězdlice), Chválkovice, Kojátky (Šardičky), Kozlany, Kožušice, Křižanovice, Letonice, Malínky, Milonice, Mouchnice, Němčany, Nemochovice, Nemotice, Nesovice (Letošov), Nevojice, Rašovice, Snovídky a Uhřice.
*  *  *  *  *

U zůstavitelů, kteří měli poslední bydliště na území okresního města Vyškov v místních částech Brňany, Dědice, Hamiltony, Křečkovice, Nosálovice, Nouzka, Pazderna, Vyškov-město, Vyškov-předměstí a Zouvalka, budou notáři pověřováni úkony v řízení o dědictví podle časového systému takto:

  1. Mgr. Jiří Hron projednává dědictví po zůstavitelích zemřelých v období od 1. do 30. dne kalendářního měsíce v liché dny a ve dnech 31. ledna, 31. května, 31. srpna a 31. prosince;
  2. JUDr. Zdeňka Otevřelová projednává dědictví po zůstavitelích zemřelých v období od 1. do 30. dne kalendářního měsíce v sudé dny a ve dnech 31. března, 31. července a 31. října.

C. Vyloučení notáře


V případě, kdy notář bude vyloučen z projednávání věci (§ 17 odst. 2 o.s.ř.), která mu podle rozvrhu byla přidělena, nebo mu věc bude odňata (§ 175zb odst. 1 o.s.ř.), přidělí se věc dalšímu notáři následujícímu v seznamu notářských úřadů, uvedeném shora pod písmenem A., v případě posledního uvedeného notáře se věc přidělí prvému uvedenému notáři. Další takové věci téhož notáře se přidělí po jedné postupně notářům následujícím, a to v pořadí, jak jsou uvedeni v tomto seznamu.

D.

V případech, kdy nebude možno přidělit věc podle hledisek shora uvedených, přidělí se taková věc tomu z notářů, který se s ohledem na jiná hlediska jeví jako vhodný k pověření věcí (např.: hledisko místa nemovitosti, která je předmětem řízení; hledisko bydliště účastníků). Pokud jiné hledisko není, přidělí se takové věci postupně rovnoměrně všem v seznamu uvedeným notářům.

E.

V případě, že zemře manžel po úmrtí svého dříve zemřelého manžela a v této věci nebylo dosud vydáno konečné rozhodnutí, přidělí se věc týkající se později zemřelého manžela tomu notáři, kterému byla přidělena věc dříve zemřelého manžela bez ohledu na hlediska uvedená shora.

F. Pověřování notářů jako soudních komisařů pro 2018

ROZVRH pověřování notářů jako soudních komisařů úkony v řízeních o pozůstalosti na rok 2018 je ke stažení zde

 

 

Seznam pověřených notářů pro jihomoravský kraj pro rok 2019 je ke stažení zde