Přejít k obsahu

Okresní soud ve Svitavách

Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Vzory podání


OPATROVNICKÉ ODDĚLENÍ

 

1. Návrh na úpravu péče a určení výživného k nezletilým dětem - formát PDF   formát DOCX

 

2. Návrh na snížení výživného - formát PDF   formát DOCX

 

3. Návrh na zvýšení výživného - formát PDF   formát DOCX

 

4. Návrh na úpravu rodičovské odpovědnosti a výživy pro dobu před a pro dobu po rozvodu manželství rodičů - formát PDF   formát DOCX

 

5. Návrh na úpravu rodičovské odpovědnosti a výživy pro dobu po rozvodu manželství - formát PDF   formát DOCX

 

6. Návrh na schválení právního jednání za opatrovance (smlouva o soc. službách, dodatek) - formát PDF   formát DOCX

 

7. Návrh na schválení právního jednání  za opatrovance (penzijní připojištění) - formát PDF   formát DOCX

 

8. Návrh na schválení právního jednání  za opatrovance (stavební spoření) - formát PDF   formát DOCX

 

9. Žádost o pomoc soudu dle § 260 o. s. ř. - výživné pro nezletilé dítě - formát PDF   formát DOCX

 

DĚDICKÉ ODDĚLENÍ

 

1. Návrh na dodatečné projednání pozůstalosti (dědictví) - formát PDF   Formát DOCX

 

EXEKUČNÍ ODDĚLENÍ

 

1. Návrh na výkon rozhodnutí srážkou ze mzdy povinného - formát PDF   formát DOCX

 

2. Návrh na výkon rozhodnutí prodejem movitých věcí povinného - formát PDF   formát DOCX

 

3. Návrh na výkon rozhodnutí přikázáním pohledávky z účtu povinného - formát PDF   formát DOCX

 

TRESTNÍ ODDĚLENÍ

 

1. Žádost o povolení splátek peněžitého trestu - formát PDF   formát DOCX

 

2. Žádost o zahlazení odsouzení - formát PDF   formát DOCX

 

3. Žádost o podmíněné upuštění od zbytku trestu ZŘMV - formát PDF   formát DOCX

 

ŽÁDOSTI O OSVOBOZENÍ OD SOUDNÍCH POPLATKŮ

 

1. Žádost o osvobození od soudních poplatků - formát PDF   formát DOCX

 

2. Žádost o osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce - formát PDF   formát DOCX

 

3. Prohlášení k žádosti o osvobození od sop pro fyzické osoby vz. 058o.s.ř. - formát PDF   formát DOCX

 

4. Prohlášení k žádosti o osvobození od sop pro právnické osoby vz. 059o.s.ř. - formát PDF   formát DOCX

 

VYMÁHAJÍCÍ ODDĚLENÍ

 

1. ŽÁDOST O SPLÁTKY A SOCIÁLNÍ A MAJETKOVÉ POMĚRY - formát PDF   formát DOCX