Přejít k obsahu

Okresní soud v Trutnově

Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Zpráva potvrzující doručení

OKRESNÍ SOUD V TRUTNOVĚ
správní oddělení – elektronická podatelna

 
Nádražní 106/5
541 20  TRUTNOV
Česká republika
IČ: 000 250 020
 
telefon:        +420 499 857 211
el. podatelna:  +420 499 857 212
fax:            +420 499 813 054
e-mail:  podatelna@osoud.tru.justice.cz
web:     http://www.justice.cz
     VĚC   
   Potvrzení o doručení elektronického podání   Potvrzujeme, že Vaše elektronické podání ze dne dd.mm.rrrr hh:mm bylo / nebylo přijato na elektronické podatelně Okresního soudu v Trutnově dne  dd.mm.rrrr hh:mm:ss datová zprava je vedena pod číslem DZXXX XX.   Zde ... případný důvod nepřijetí podání.  
   V Trutnově dne dd.mmm.rrrr